Salvador Juanpere EN RESiDÈNCiA a l'Institut Infanta Isabel d’Aragó

Reflexions sobre el procés d'aprenentatge

El treball s’inicia amb una reflexió sobre el procés d’aprenentatge, sobre la necessitat de l’esforç i la persistència per assolir coneixements. Els alumnes pensen en possibles objectes que puguin servir de metàfora de l’aprenentatge i el creixement personal i intel·lectual. Concreten aquestes metàfores mitjançant el dibuix de l’objecte triat i un text sobre la seva elecció. En Salvador Juanpere els comenta al blog. Més tard explicarà en quin objecte ha pensat ell.Al blog es poden veure també dues presentacions que en Salvador Juanpere dedica tant a obres pròpies sobre el procés i el treball, com a obres de diferents artistes entorn de l’objecte com a metàfora.

Concreció del projecte: les escales de mà

Després de reflexionar sobre el procés d’aprenentatge i els objectes que metafòricament el poden representar, s’inicia la segona fase del treball. Durant una visita dels alumnes i els professors al seu taller, en Salvador Juanpere presenta l’objecte que ha escollit per representar el procés d’aprenentatge: l’escala de mà. Explica també el següent pas del treball: recercar, fotografiar i dibuixar amb exactitud escales de mà que els alumnes trobin al seu entorn proper.Al blog de la residència, en Salvador Juanpere publica diversos documents sobre aquesta fase del treball.

Documentant escales de mà

Tots els participants en el projecte (artista, professor i estudiants) recerquen escales de mà del seu entorn proper. Es fan fotografies de documentació i s’acompanyen amb textos descriptius vinculats a les experiències relacionades amb aquestes escales quotidianes. El conjunt d’escales i textos es pot veure a l’apartat “Pugem escales” del blog.

Blog “Pugem escales” de la residència de Salvador Juanpere a l'Institut Infanta Isabel d'Aragó.

Analitzar, dibuixar, mesurar i especejar les escales

A partir de les fotografies, es mesuren i s’analitzen les escales de mà, i es dibuixen: primer en esbossos i després esquemàticament per poder-ne individualitzar les peces principals. Els objectes reals es reduiran a escala 4:5 i les peces es traslladaran al programa AutoCAD per encarregar a una empresa que faci el tall en fusta.

Traslladant les escales a l'AutoCAD

Després d’haver mesurat i analitzat detingudament les escales de mà escollides, es traslladen al programa AutoCAD per poder fer l’encàrrec a l’empresa que tallarà les làmines de fusta.

Construint i pintant les escales

S’inicia el procés de construcció de les escales. S’han rebut les làmines pretallades i ara és el moment de separar-les, numerar les peces, llimar-les i polir-les una a una i, finalment, construir les 63 escales que conformaran la instal·lació escultòrica Deu mil hores. Després es pinten de blanc.

Incorporació d’un element nou i finalització

En la fase final del procés de creació s'incorpora un últim element a l’obra: 40 lingots de bronze que es disposen al peu de les escales i als esglaons. Els lingots de bronze, matèria primera de l'escultor, representen la potència, l'estat latent, allò que està a l'espera de realitzar-se (com l'A Bao A Qu al peu de la Torre de la Victòria).

 

Deu mil hores: l'obra finalitzada

El procés de realització de Deu mil hores culmina amb l’exposició de la instal·lació escultòrica a l'Institut Infanta Isabel d'Aragó de l'1 al 4 de juny de 2010. Integren l'obra 63 escales pintades de blanc i 21 lingots de bronze. A les vitrines s'exposa material del procés de creació (dibuixos, textos, quaderns de treball del Salvador Juanpere i dels estudiants, etc.).

Muntant Deu mil hores a Fabra i Coats Fàbrica de Creació per a l’exposició d’En Residència, del 18 d’abril al 12 de maig