Ro Caminal EN RESiDÈNCiA a l'Institut Lluís Domènech i Montaner

Estos lodos

Estos lodos
El vídeo és el resultat final d’un procés de reflexió sobre els prejudicis amb els i les estudiants al llarg del curs. Fruit d’aquestes reflexions, els mateixos estudiants van escriure el guió, supervisats i ajudats per l’artista i les professores, i van interpretar-se a si mateixos.

Per començar es va escollir el tema que es treballaria al procés al llarg de l’any; en aquest cas els prejudicis o idees preconcebudes que tenim cap als altres per algun motiu, normalment per raons de gènere, raça, comportament social...

Ro Caminal va dissenyar diverses dinàmiques perquè els estudiants reflexionessin sobre els prejudicis: com tots en tenim cap als altres, i com tots, d’una manera o d’una altra, podem patir situacions de prejudici per part d’altres que ens afecten de maneres diverses.

En el moment d’escriure el guió van reflexionar i cadascú va posar en comú una situació de prejudici viscuda en primera persona. Alguns d’ells van aportar una situació de prejudici viscuda per ells o que sentien cap a algú altre.

Així, a tall de cor grec, els estudiants apareixen al vídeo recitant plegats la definició de prejudici, i d’un en un van recitant la seva situació de prejudici.

El procés s’acompanya de diverses visites a la Fundació Miró i activitats complementàries, com ara les sessions tècniques o la sessió per perdre la por a la càmera amb una actriu.

Els estudiants també han fet un procés artístic personal a partir del seu propi diari d’artista, un llibre en el qual anaven fent dibuixos o intervencions que acompanyessin el seu treball a les sessions.

Tot i que alguns aspectes tècnics com ara l’enregistrament, la il·luminació o l’edició van ser fets per l’artista i un altre professional, la resta d’elements que intervenen es van decidir entre tots els participants a les sessions dels dimecres.

 

Presentació

La presentació va tenir lloc a la Fundació Miró: la projecció, a l’auditori de la Fundació, i una petita mostra amb els llibres d’artista, a l’Espai Taller. Els i les estudiants van decidir fer una performance a l’Espai Taller que consistia a treure’s la samarreta negra que van fer servir al vídeo, i estendre-la, que significava que almenys aquest prejudici ja se’l poden treure de sobre.

En paraules dels mateixos estudiants, enunciades a la presentació final:

“Este proyecto nos ha ayudado a comprender qué es el prejuicio, que es el juzgar a la persona antes de conocerla. También nos ha unido y nos ha ayudado a conocernos a nosotros mismos y al resto del grupo.

Hemos aprendido a argumentar, a respetar las opiniones de los demás, a empatizar, a ponernos en la piel del otro, a tolerar la frustración. Hemos aprendido a pensar las cosas antes de hacerlas.”