Ricardo Pérez-Hita EN RESiDÈNCiA a l'Institut Verdaguer

El punt de partida és la relació que tenen els i les alumnes amb els nuclis del barri del casc antic: Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Una relació feta d’ancoratges al paisatge urbà, memòries apreses i xarxes de suport del tot diverses, entre d’altres. Per començar a explorar aquesta qüestió, es tindrà l’acompanyament de col·lectius de base, garants del fet que la paraula barri no perdi sentit.

Les eines amb què s’assajaran formalitzacions seran llenguatges vinculats a l’autoedició visual i sonora, del fanzín al podcast, experimentant amb l’apropiacionisme (copiar és bo!), la cultura remix, però també l’arxivística, l’escolta activa i la gravació de postals sonores...

No obstant això, la formalització final la decidirà el grup segons els seus interessos. Es facilitaran pràctiques que vagin de la performance a la instal·lació, de la deriva artística al videoart o, fins i tot, la mediació artística.

/

Els processos de creació i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA