Ricard Trigo EN RESiDÈNCiA a l'Institut Milà i Fontanals

Confecció de la web app: PlexiApp

Primera part
La residència de Ricardo Trigo està dividida en dues parts segons les dues peces finals que es presenten. En primer lloc, Drunk Arial és una investigació tipogràfica a partir de referents tant del disseny com de l'interès de l'artista de suggerir l'error en la programació. Per a aquesta peça hem comptat amb el tipògraf barceloní Rafa Goicoechea, que ens ha anat assessorant sobre els aspectes tècnics en relació amb la tipografia. Drunk Arial ha passat a ser una peça propia de l’institut, que l’aplicarà com a element de comunicació així com en diversos àmbits administratius. Ricardo Trigo també ha presentat Drunk Arial al mes de febrer dins el projecte “Destreza y torpeza” en l'espai COSA de Madrid. A més de Drunk Arial, també es van confeccionar les tipografies Abstèmia i Ressaca.

Segona part
La segona part de la residència s’ha centrat en la confecció de la web app. Un procés de treball en què hem comptat amb el programador Carlton Gibson. PlexiApp, com diem, és un web app on hi ha una sèrie de combinacions aleatòries que acaben definint i constituint el producte final, una planxa de plexiglàs amb el resultat de la combinació final guanyadora de l'aplicació web.
PlexiApp també es va presentar al maig en el marc del projecte Panorama, de Ricardo Trigo, a La Galeria de Palafrugell.

Accions vinculades a la residència
- Visita a l'Espai 13: exposicions d'Ana García-Pineda, Nicolás Lamas i Eva Fàbregas
- Visita a l'aula de Carlton Gibson
- Visita a l'aula de Rafa Goicoechea

Solidifiquem líquids

Exercici de presentació d’un projecte individual

Llibretes de projecte

Visita a l'aula de Carlton Gibson Classe amb l'informàtic per dissenyar l'app: Carlton Gibson

Dissenyem l‘app

Visita a l'aula de Rafa Goicoechea

Classe amb el dissenyador Rafael Goicochea

Fem les tipografies

Procés de les obres amb l’app

Taller de Sant Jordi al Milà i Fontanals amb les tipografies d'En Residència

Visita a l'Espai 13: exposició d'Ana García-Pineda

Visita a l'Espai 13: exposició de Nicolás Lamas

Preparem la presentació

Presentació-cloenda