Raquel Friera i Xavier Bassas EN RESiDÈNCiA a l'Institut Poeta Maragall

Proposta:
crononormativitat, cronopaties i emancipació temporal (o: “Contra el temps”, o “A la recerca d’un altre temps”, o “Una altra màquina del temps”)

 

Primeres aproximacions

Intencions: la nostra intenció és orientar la residència envers l’exploració de la forma en què vivim el temps a la nostra societat. A partir d’un plantejament general, anirem aprofundint en la manera en què elles i ells viuen el temps en tots els àmbits de la seva vida com a adolescents (personalment, amb la família, a l’escola, en les activitats d’oci, etc.).

Aquesta exploració es planteja com un treball en comú al llarg del curs, on nosaltres anem proposant preguntes, exercicis, reflexions, i elles i ells van fent el seu camí que, alhora, comparteixen amb nosaltres. Així mateix, cal precisar que no volem treballar el temps de manera general (com una ontologia que preguntés “què és el temps?”), sinó incidir en la manera com vivim el temps i les desigualtats, les angoixes, els problemes personals i socials que implica avui en dia. És una exploració, doncs, crítica. Partirem del nostre projecte en curs de l’Institut del Temps Suspès per emmarcar clarament la residència i les nostres intencions.

Objectius: voldríem dirigir les sessions cap a la desnaturalització de la forma hegemònica de viure el temps actualment (temporalitat cronomètrica, tèlica, homogènia) i també de totes les formes de viure el temps, siguin les que siguin. Volem qüestionar la crononormativiat naturalitzada, tant la productivista (en època neoliberal) com qualsevol altra naturalització del temps com a forma de biopoder.

/

Els processos de creació i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA