Raquel Cors i Carlota Grau EN RESiDÈNCiA a l'Institut Joan Fuster

Arquitectura invisible serà una exploració artística interdisciplinària al voltant de tot allò que els nostres ulls no poden veure. Ens centrarem especialment en la memòria dels espais del nostre entorn urbà. Ens preguntarem de quines maneres, a través de la intervenció artística, podem recuperar, estendre i fer visible el seu rastre i observar com aquest reverbera en el present.