Pep Vidal EN RESiDÈNCiA a l'Institut - Escola Costa i Llobera

Coneixença de l'artista i el seu treball

La primera sessió amb el creador es desenvolupa a la galeria ADN, on hi ha una exposició individual de Pep Vidal. A la visita a l'exposició, els alumnes, els professors i el creador es presenten i comencen a comentar qüestions sobre la proposta artística que s'hi exposa: sobre els arbres, la natura, els amidaments, els càlculs i els experiments.

Primeres reflexions, primers referents

A partir de la visita a l'exposició s'obre un moment de reflexió al voltant de la formalització i la idea. A partir de les obres exposades es proposa una nova formalització d'algunes d'elles per tal de compartir-les. Tot seguit es proposa generar petits projectes a partir de dos elements: una planta i un llibre. Alhora s'estableixen relacions amb peces d'art contemporani, que  enriqueixen aquests vincles entre formalització i idea. Per petits grups es desenvolupen petits projectes.

Sortida per la carretera de les Aigües

Es fa una sortida per la carretera de les Aigües per tal de conèixer l'entorn natural immediat de l'institut. D'aquesta sortida sorgeix, al cap de moltes setmanes, la possibilitat de treballar en l'espai proper a l'institut.

MACBA: Espècies d'espais

S'organitza una visita comentada de manera conjunta amb el comissari de l'exposició, qui explica el relat de la mostra i dialoga amb els alumnes i el creador.

CaixaForum i l'experiència a la cambra de Joseph Beuys

L'exposició temporal Parlo sabent que no es tracta d'això conté una obra de Pep Vidal. Es comenta la seva proposta i es visita també la instal·lació de Joseph Beuys Espai de dolor, dins la qual es comença a concebre la idea de generar un espai per pensar. En aquesta mateixa visita, Pep Vidal explica la seva experiència de viure en una cabana... Sorgeix la idea de construir una cabana com a espai per pensar.

Taller Salamina

Primeres idees sobre cabanes, jornada de conceptualització amb les famílies.

Per donar forma a la idea de cabana s'organitza una sessió de treball de tot un dia al taller Salamina, on Pep Vidal té el seu espai de treball. A la sessió hi són convocats tots els alumnes participants i les seves famílies, així com altres creadors i també persones que coneixen l'obra de Pep Vidal. D'aquesta sessió sorgeixen dues línies de treball: la cabana cràter (excavant un forat) i la cabana amb estructura desmuntable.

Tria de la localització i treball amb materials

Després de les sessions de dibuix i disseny d'estructures es desenvolupen diverses sessions d'experimentació amb materials: es comença per la fusta i la roba com els elements més bàsics per fer una cabana. Es decideix que l'emplaçament per a la cabana serà proper a l'institut, en un espai a l'aire lliure. 

Les dues cabanes

La segona tipologia de cabana que es vol investigar és la cabana cràter. Al llarg de diverses sessions s'ha anat excavant un forat per tal d'encabir-hi aquest tipus de cabana. Un cop el forat té unes dimensions força grans es folra d'herba natural per tal de crear-hi un espai per pensar i estar-hi còmode.

Construcció final

Després de construir la cabana cràter es construeix la cabana a partir de les estructures. Se'n fan tres segons els diferents esquemes realitzats. Totes elles comparteixen el mateix atribut: han de ser desmuntables, característica que ve donada pel lloc on es col·locaran, en el qual no es pot controlar l'activitat humana i animal.

Presentació

La presentació es realitza al voltant de la cabana cràter. La presentació la fan els alumnes, que expliquen el procés juntament amb en Pel Vidal i els professors. A la presentació hi assisteixen familiars, amics i professors. Seguidament, i al voltant de les altres cabanes, es fa un petit berenar preparat pels alumnes.