Pep Duran EN RESiDÈNCiA a l'Institut Jaume Balmes

Presentació: la doble dimensió de l’obra de Pep Duran

Per iniciar la residència, s’organitzen dues sortides per conèixer de primera mà l’obra de Pep Duran. En primer lloc es visita el Teatre Nacional de Catalunya, on Pep Duran ha realitzat l’escenografia de l’obra El coratge de matar, de Lars Norén. La visita permet transitar per l’escenografia, alhora que tenir un intens diàleg amb Pep Duran.

 

Exposició individual: Amorfa

Els alumnes i Pep Duran visiten l’exposició a la Galeria RocioSantaCruz per tal de veure l’exposició individual Amorfa de Pep Duran. La visita és l’oportunitat de conèixer l’altra dimensió de la seva obra, no vinculada en aquest cas a l’escenografia teatral, i que pren múltiples formalitzacions: collages, assemblages, escultura... La visita finalitza amb un diàleg intens entre els alumnes i el creador. 

Estudi i documentació de l'institut, els seus espais

L’Institut Jaume Balmes és una institució centenària dins d’un edifici històric d’estil racionalista. Aquest element es considera un dels punts de partida del projecte i al llarg del curs s’investiga la història del centre a través dels seus objectes com també dels seus espais.

Des de l’inici, aquesta recerca es formalitza en paral·lel en un espai de creació individual: una llibreta per a cada alumne. Aquest és l’espai per al treball individual, la reflexió, les notes, les proves i els esbossos. Es tracta d’un treball transversal a tot el procés i del qual es comparteixen moments en diferents estadis.

Els objectes dels laboratoris de física i química

Descoberta, estudi i inventari dels objectes antics del laboratori de física i química. Aquesta descoberta permet als alumnes entrar en contacte amb uns instruments de mesurament obsolets i en desús que alhora expliquen i obren la porta al passat de l’institut, del coneixement científic. Aquest inventari és alhora una recerca formal a partir d’objectes preexistents de l’institut.

 

La prestatgeria de l'aula: els guixos (i els altres objectes)

Un altre àmbit de recerca i investigació formal pren la prestatgeria de l’aula com a eix. S’hi desen guixos i altres objectes per fer dibuix al natural. La presentatgeria s’estudia a partir dels seus continguts però alhora també com a contenidor. A partir d’aquest element es realitzen diferents propostes de treball, i esdevé punt de partida per a la formalització del projecte final.

L’espai del pati: estudi i instal·lació efímera d’objectes

Primera aproximació a l’espai del pati: instal·lacions efímeres d’objectes de l’aula. Configuració i reconfiguració dels espais a través dels diferents objectes en l’espai i els trànsits de persones.

Relacions formals: objectes i espais

Proposta de treball fotogràfic per establir relacions formals entre diferents elements estudiats, ja sigui entre els objectes de l’institut, ja sigui entre espais i objectes. Aquest treball permet fer un treball cap a l’abstracció, un concepte important en el procés de treball. Alhora, estudi d’alguns referents que han treballat a partir de la reinterpretació dels guixos clàssics (Duchamp, Man Ray, Picasso, Jeff Koons).

Inici del projecte sobre la presentatgeria

Treball en pla sobre la retícula modular de la presentatgeria. Recerca de formes abstractes que es relacionen amb els objectes continguts a la vitrina. Les propostes formals dels alumnes es treballen en comú per posar-les en relació, de manera que cada mòdul es vinculi o es relacioni amb el conjunt. Treball en pla amb plantilles de cartró per aplicar-les sobre els vidres amb blanc d’Espanya.

Visita a la col·lecció del MACBA

Visita a la col·lecció del MACBA dissenyada de manera conjunta amb el servei pedagògic del museu, en què es posa en relació la col·lecció amb el procés de creació iniciat pels alumnes i Pep Duran. Es fa especial atenció a obres que són intervencions sobre mur (mosaic de Chillida, grafit de Keith Haring, paraules de Lawrence Weiner, etc.) com també a les decisions de cada artista en relació amb l’espai. Aquestes reflexions seran importants per decidir la ubicació definitiva de la peça a l’institut.

Materials: del pla al volum

A partir dels mòduls dibuixats sobre la prestatgeria, inici del treball de volum amb suro, revestiment de guix i pintura de diferents blancs. Finalment, i a partir dels croquis realitzats, col·locació sobre una base d’ocumé que serà la que finalment s’instal·larà a la paret de l’institut.

Emplaçament i instal·lació final

La tria del lloc implica observar i reflexionar sobre els espais de l’institut, els trànsits de les persones, la dignificació d’alguns llocs... Es decideix col·locar el mosaic al passadís que condueix a la sala d’actes. L’estudi dels trànsits de persones i la voluntat de citar la prestatgeria sobre la qual s’ha treballat al llarg del curs motiven la realització d’un trompe-l’oeil lligat a un anamorfisme, vist des d’un angle precís de visió. Aquest punt és assenyalat al terra del pati.

Presentació

La presentació final és el dia 23 de maig a les 18.30 h al pati de l’institut. S’hi instal·len unes taules amb les llibretes personals per tal que els assistents les puguin fullejar. Alguns alumnes juntament amb el professor Jonatan Palacín i en Pep Duran expliquen als assistents la peça realitzada i també tot el procés de recerca. En finalitzar la presentació es proposa als assistents d’anar fins a l’aula de dibuix i observar la vitrina intervinguda amb què dialoga la peça final.

Assisteixen a la presentació companys i familiars, professors de l’institut, representants de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament i el Consorci d’Educació de Barcelona i altres persones relacionades amb el món cultural.

Accions vinculades

- Visita al Teatre Nacional de Catalunya (03/10/2016)

La visita se centra a descobrir l’escenografia realitzada per Pep Duran per a l’obra El coratge de matar, de Lars Norén. En aquesta sessió també es descobreixen els materials dels magatzems del Teatre Nacional de Catalunya, materials de treball per a molts dels escenògrafs que hi treballen.
http://blocsenresidencia.bcn.cat/jaumebalmes1617/index.php/2016/10/09/tercera-sessio-3-doctubre-2016-visita-al-teatre-nacional-de-catalunya-escenografia-de-lobra-el-coratge-de-matar-lars-noren-creada-per-pep-duran/

 

- Visita a l’exposició individual Amorfa, a la galeria RocioSantaCruz (19/10/2016)

La visita a aquesta exposició individual permet als alumnes conèixer de primera mà la doble dimensió de l’obra de Pep Duran. Així, descobreixen les seves darreres produccions i la diversitat de llenguatges presents en el seu treball: el collage, els assemblages i l’escultura. Al final de la visita hi ha un diàleg intens amb l’artista sobre l’art i els processos de treball.

 

- Visita al MACBA (09/03/2017)

S’organitza una visita a la col·lecció del MACBA, ideada conjuntament amb el servei pedagògic del museu per vincular-la molt estretament als processos de creació de la residència. La visita fa especial èmfasi en les obres que són intervencions en alguns dels espais arquitectònics del museu, sigui en espais interiors o en espais exteriors.
http://blocsenresidencia.bcn.cat/jaumebalmes1617/index.php/2017/03/28/visita-al-macba-colleccio-macba-31/