Paula Bruna EN RESiDÈNCiA a l'Institut Vapor del Fil

Enviar una carta i rebre'n una altra

Les primeres sessions de la residència s'inicien per correspondència. Després d'haver recercat una mica sobre el treball de la creadora Paula Bruna, el grup d'alumne li adreça algunes preguntes per carta. Seguidament, arriba com a resposta una llarga carta filmada des de Portugal responent les qüestions plantejades i mostrant algunes de les maneres que té de treballar en els seus procesos de creació. La carta es visiona a l'aula i obre encara més preguntes.

Cartografiar les exploracions i llibreta de camp

A partir de les primeres sessions amb la Paula Bruna, es planteja la pregunta que acompanyarà tot el procés: amb quins éssers no-humans convivim? En som conscients? Els coneixem? Quins són els espais que ocupen? Inici de les recerques al recinte de la Fabra i Coats i registre a la llibreta i a un gran mapa expandit que es col·loca a l'aula.

Menjadores per ocells: amb qui convivim

Per tal d'observar millor alguns dels no-humans detectats, es proposa interaccionsar-hi. Es decideix crear unes menjadores i instal·lar-les a diferents punts del Recinte de la Fabra i Coats per anar-les observant i conèixer quines espècies hi ha. Aquestes observacions s'anoten tant a la llibreta com al mapa.

Càmera endoscòpica, enregistrament sonor, plaques de vidre fumat

Altres maneres de registrar i descobrir éssers no humans. Escriure i fotografiar, cartografiar... S'hi afegeixen noves maneres per registrar la vida no-humana: la càmera endoscòpica, el registre sonor i les plaques fumades serveixen per tenir constància d'aquesta vida que no percebem a simple vista. Aquestes exploracions també es registren.

Maneres de relacionar-se amb les plantes

A causa del confinament, es planteja una pregunta. Durant el confinament, també conviurem amb éssers no humans? I si mirem d'observar-los, relacionar-nos-hi i anar anotant de manera científica allò que percebem? D'aquest exercici en sorgirà una petita publicació 'Maneres de relacionar-se amb les plantes'  que recull totes les propostes del grup d'alumnes, la realització i les reflexions a partir d'aquests dies d'observació intensa d'una planta propera.

Fina Miralles amb MACBA

La visita a l'exposició 'Sóc totes les que he estat. Fina Miralles" es realitza a partir d'haver-la dissenyat conjuntament amb els equips educatius del MACBA implicats en l'exposició. L'exposició planteja nombroses reflexions i preguntes al grup d'alumnes que queda molt impressionat per les diferents propostes de l'artista, molt especialment per la instal·lació 'Translacions. Elements naturals en un espai no natural. Llit-arbre'.

Sessió per professors

Organització de tot el material acumulat per poder fer una presentació al professorat del centre. La sessió es desenvolupa com un petit itinerari guiat en què l'alumnat va plantejant les diferents preguntes que han anat sorgint al llarg del procés. Al final, s'explica una de les descobertes del procés: quin és l'espai ocupat per no-humans al Recinte dela Fabra i Coats? I l'espai específicament concebut per a ser ocupat per a no-humans? Les conclusions són que vora del 3% de l'espai és ocupat per no-humans. Aquest moment és un punt d'inflecció i és un dels punts de partida per a la concepció de la peça final.

Jardí Botànic Històric

Visitar un espai pensat pels humans per a ser habitat per als no-humans: un Jardí Botànic. Es visita l'Antic Jardí Botànic de Barcelona i es realitzen les mateixes exploracions i registres que s'han realitzat a la Fabra i Coats. Les conclusions i el volum de registres és molt gran en un sol dia comparat amb tots els realitzats al llarg de tot el procés a la Fabra.

Recapitular: referents per decidir la intervenció

Concretar i concebre l'acció o intervenció final. Es visionen obres d'artistes referents i es decideix fer alguna acció que intervingui de manera directa a l'espai i alhora que sigui una reivindicació en favor dels no-humans. La intervenció ha de permetre obrir un nou espai en el qual hi pugui habitar la vida no-humana: primer plantes i espècies pioneres, seguidament petits animals.

Reunió amb la Taula del Recinte de Fabra i Coats

Es presenta la proposta en una reunió de la Taula del Recinte de Fabra i Coats, en la que hi assisteixen diferents tècnics, responsables i treballadors de diferents àmbits del Recinte. Hi assisteixen dos alumnes acompanyats pel professor i la creadors Paula Bruna per tal de poder explicar i descriure la proposta i que pugui ser estudiada i validada.

Maquetes amb fang i ciment

Cal seguir amb la concepció de la intervenció: dibuixos i maquetes que van definint  el que posterioment serà 'un carril per a no-humans'. Les maquetes realitzades amb ciment i fang permeten experimentar de quina manera les llavors poden viure i germinar en aquest entorn tan persent a la Fabra i amb el qual caldrà treballar.

Una intervenció, que també és una reivindicació

El vessant reivindicatiu de la proposta també implica la realització de diverses pancartes amb lemes en defensa dels no-humans, amb la intenció de generar generar consciència en els no-humans. Una d'aquestes pancartes 'es planta', és a dir s'escriuen les paraules amb llavors que després germinaran.

Fer un forat

Un cop obtingut el permís, cal obrir un forat, treure ciment, moure runa... La intervenció s'ubica a un dels carrers interiors del Recinte de la Fabra i Coats, davant de l'actual seu de l'Institut Vapor del Fil. En aquest carrer, hi ha un carril bici, un carril per persones, per vehicles... i hi haurà un carril per no-humans de més de vint metres. S'inicien les tasques necessàries per poder posar-hi terra fèrtil on hi puguin créixer plantes.

Sembrar i plantar

Posar terra fèrtil, sembrar-la amb llavors d'espècies pioneres i plantar-hi diferents plantes autòctones i resistents. Amb l'assessorament de Programa de Biodiversitat. Direcció d´Espais verds i Biodiversitat i Ecologia Urbana, es defineixen les espècies i la manera de distribuir-les al llarg del carril.

Presentació i manifestació

L'exposició 'Planteja-t'ho' es realitza en una de les sales polivalents de la Fabra i Coats el divendres 11 de juny. A la sala es mostren parts del procés, petits projectes, les llibretes, les pancartes i el mapa expandit. Companys, familiars, professors i altres persones de la cultura i col·labordors en el procés de creació hi assisteixen. La presentació es fa en petits grupets de manera que els visitants fan un itinerari. Al cap d'una estona, el grup d'alumnes, el professor i la creadora agafen les pancartes per liderar una comitiva de gent fins el carril per a no-humans. Allà, es distribuixien bombes de llavors 'nengo-dango' per extendre l'acció reivindicativa i generar nous espais per a no humans a la ciutat.