Oriana Eliçabe EN RESiDÈNCiA a l'Institut Consell de Cent

L’acció fotogràfica és el resultat del diàleg entre la fotografia, l’espai a intervenir i un context social i cultural determinat. Tot això, producte d’un procés col·laboratiu on entren en joc el pensament crític, la investigació, la documentació, la imatge, la creació i la comunicació. També, l’astúcia, l’humor i la diversió.

En aquest procés de creació s’acompanyarà els i les alumnes en la conceptualització i desenvolupament d’un projecte d’acció fotogràfica col·lectiva, capaç d’intervenir a l’espai urbà obrint processos col·laboratius que contribueixin a la transformació social.

Analitzarem diferents tipus d’accions fotogràfiques, des d’intervencions en la publicitat o en els mitjans de comunicació, fins aquelles que entenen la ciutat com una freqüència que pot ser interrompuda amb imatges, interferint així el discurs dominant. Investigarem nous suports per intervenir amb les nostres imatges, i experimentarem creant nous objectes i dispositius d’acció, buscant ruptures amb les formes clàssiques d’exposició, distribució i reivindicació.

Un dels primers objectius de la residència és dissenyar una intervenció fotogràfica basada en els interessos dels i les alumnes participants, i fomentar una actitud crítica en relació als usos contemporanis de la fotografia, la tecnologia i la seva relació amb la realitat social.

Compartir amb l’alumnat aquesta pràctica col·laborativa serà, sens dubte, una forma d’intervenir en les nostres pròpies vides. Qui passa per un taller del TAF! (Taller de Acción Fotográfica) no resta indiferent. D’això va l’acció de canviar las coses, començant per una mateixa!