Nus Teatre EN RESiDÈNCiA a l'Institut Salvador Espriu

Proposta

Proposem realitzar un procés de creació en el marc de les arts escèniques, podent explorar diferents disciplines teatrals com són: la improvisació, el teatre de text, el teatre social o la performance.

Durant el procés de creació, treballarem de forma paral·lela tant l’exploració de les temàtiques i continguts, com la forma de portar-los a escena, tenint com a objectiu la realització d’una peça teatral de forma col·lectiva. També abordarem les habilitats i capacitats per incorporar la participació del públic, el dia de la presentació.

El Poder, la Participació i la Creativitat com a eixos centrals

A NUS volem una societat justa on totes les persones puguem desplegar-nos amb llibertat. Per aconseguir-ho, la mirada feminista ens aporta una visió estructural de les desigualtats i de les violències, i tenir en compte la complexitat de les variables entrecreuades que constitueixen situacions d’exclusió o privilegi, en tots els grups i contextos. Partim de la base que en el nostre context existeixen diversos eixos d’opressió que atorguen més poder i privilegis a un sector de la població, mentre s'exclou, es discrimina o s’invisibilitza aquelles persones que es troben “als marges”. Així, la nostra proposta metodològica té com a eix central el poder, els seus usos i abusos, i incorporarem aquesta visió macrosocial en la temàtica que els joves escullin treballar.