Nora Ancarola i Marga Ximénez EN RESiDÈNCiA a l'Institut Escola Antaviana

Conèixer les dues creadores: primeres aproximacions al seu treball

El primer contacte entre la Nora Ancarola i la Marga Ximénez i els alumnes és a través d’una correspondència. De fet, les dues creadores fan una petita peça audiovisual de presentació que envien a l’Institut. A partir d’aquest element, s’inicia una primera cerca sobre els seus treballs i trajectòries per posar en comú qüestions i maneres de fer a l’art contemporani, així com al voltant de les diverses disciplines dels seus projectes.

Creació d’heterònims

Partint de les idees comentades amb les creadores, es comença un treball de descoberta i creació a partir de l’alteritat, mitjançant la creació d’heterònims. Crear un personatge, preguntar com és i d’on prové, imaginar possibles resolucions a experiències pròpies... són els elements que configuren uns guions il·lustrats incipients. En petits grups s’enregistren breus entrevistes als heterònims, per veure’n i analitzar-ne les reaccions i l’expressivitat.

Visita al MUHBA

En paral·lel a aquesta recerca sobre allò individual, s’inicia una recerca sobre la ciutat. Amb la premissa que les ciutats estan formades per moltes capes d’històries i esdeveniments, es visita el Museu d’Història de la Ciutat per experimentar físicament aquestes diferents capes de Barcelona.

Moments plata. Itineraris pel barri de les Roquetes

Partint d’una tria d’espais al barri que tenen un pes i un significat positiu per al grup d’alumnes, es crea un recorregut: l’amfiteatre, la plaça de Salvador Puig Antich i al mirador de Torre Baró. A cadascun d’aquest espais, després d’una conversa, se li assigna un nom nou, que es col·loca penjat amb un fil de color plata (ja que són espais que representen vivències on hem gaudit i compartit bons moments).

Moments plom. Itineraris pel barri de les Roquetes

Prosseguir l’exploració del barri, partint d’aquells espais que tenen unes connotacions més negatives. Es crea un segon recorregut per la Biblioteca Les Roquetes i les pistes de la Guineueta. A cadascun d’aquests espais es genera la mateixa dinàmica i es col·loca el nom nou, aquesta vegada amb un fil de color gris referent al plom.

Sortida a l’Arts Santa Mònica. Flux 2018

Nora Ancarola participa amb una peça audiovisual en l’exposició del festival Flux 2018, que té lloc a l’Arts Santa Mònica. S’organitza una visita comentada amb ella mateixa i la comissària de l’exposició per veure tot el projecte i conèixer més de prop l’obra de la creadora. Aquesta aproximació permet als alumnes entendre millor el concepte de plom i plata present a tot el treball.

Recapitulant: inici de la concepció del treball

Es comença el segon trimestre repassant el treball conjunt que s’ha dut a terme per posar en comú els desitjos, els dubtes, les propostes de tot el grup: el cos, la llum, els objectes, el material reciclat... són els elements que, partint de l’obra de les dues creadores, prenen el protagonisme en els debats.

En petits grups, s’inicia un treball de concepció a partir d’una situació “plom” per convertir-la en una de “plata”. Aquesta idea de transició cap a la plata serà un eix central a tot el treball que es desenvoluparà posteriorment.

Itineraris familiars

Les històries de migracions es ressegueixen amb els alumnes. Partint del coneixement propi i dels relats que tenen dels seus familiars, els alumnes dibuixen sobre mapes els itineraris que els seus avantpassats han realitzat pel territori. Finalment, a tall de cadàver exquisit, s’uneixen els diferents periples en un de sol i impossible, que és la suma en una sola línia contínua de totes les històries que s’han relatat.

Ideació de les peces: maquetes i pla de treball

Organitzats en grups de treball i partint de dos conceptes clau, compartir amb l’altre i el pas del plom a la plata, s’inicia el procés d’ideació de les peces. Cinc grups treballen peces tèxtils —un dels quals filmarà una acció amb la peça—, un sisè grup treballarà en una cadira amb un coixí i un setè grup serà transversal i documentarà la resta de grups i retratarà els companys.

Sortida al Macba

S’organitza una visita a la col·lecció del Macba, on es fa un recorregut específicament concebut amb el servei educatiu del museu per diverses obres: Jana Sterback, Eugenia Balcells, Eulàlia Grau o Martha Rosler generen molt de diàleg a la sala.

Producció de les peces. Patrons i trobada amb les cosidores

A partir de les maquetes, es prenen les mides i es fan els patrons de les peces tèxtils. Primerament en paper i seguidament amb tela i buata. Es crea una important aliança per a la confecció:  les cosidores del projecte “Més amb menys”, que assisteixen a una sessió a l’institut per conèixer el grup i el projecte.

Visita a les cosidores del projecte “Més amb menys”

El taller de les cosidores està ubicat a l’Associació de Veïns i Veïnes de Les Roquetes, a pocs metres de l’institut. S’organitzen diferents visites per conèixer el taller, aprendre a cosir a màquina i anar fent el seguiment de la producció.

Fotografies del grup transversal

En paral·lel, el grup transversal retrata fotogràficament els companys. Ho fa amb un fons neutre i demanant un gest concret propi de cadascú. Aquest treball serà la manera de presentar els alumnes dins de l’exposició.

Finalització i acabats

Un dels grups es disposa a activar la seva peça, un jersei reversible, a través d’una performance que enregistraran. En paral·lel, les cosidores fan arribar les peces llestes per exposar-les. Una d’aquestes peces és un puf que cal reomplir. 

Presentació


El 21 de maig es presenta el nostre projecte “Transformem el plom. Moments plata” a la sala balcó d’Arts Santa Mònica. A la presentació hi assisteixen moltíssimes famílies, companys, professors i altres persones del món de la cultura i l’educació.


Instal·lació de les peces a l’institut


Per acabar la residència s’organitza una sessió conjunta de reflexió i d’instal·lació de les peces a l’institut, de manera que el proper curs quedin exposades per a la resta d’alumnes.