Ninja Papel EN RESiDÈNCiA a l'Institut Doctor Puigvert

El procés a desenvolupar conjuntament amb els alumnes de primer d’ESO de l’Institut Doctor Puigvert i les seves docents arrenca amb l’anàlisi del concepte de CONFIANÇA, la por, l’altre i l’autoconeixement - a partir de propostes “experiments” on el “jo”, la paraula, els cossos i els significats s’entrecreuaran i donaran lloc a una creació col·lectiva.