Mònica Roselló EN RESiDÈNCiA a l'Institut Joan Boscà

VISITA A L'EXPOSICIÓ DEL MUSEU MARÍTIM: GYOTAKU

La primera sessió de la residència es dedica a fer una visita comentada a l'exposició Gyotaku, a càrrec de l'artista Victòria Rabal, al Museu Marítim de Barcelona. Aquesta visita es fa sense la presència encara de Mònica Roselló i és un primer contacte amb un projecte artístic vinculat amb el mar.
També es visita la resta del museu i el pailebot Santa Eulàlia, al port.
L'exposició, presentada per l'artista, té com a eix principal el mar i els peixos, així que constitueix un bon punt de partida per comprendre què és un projecte artístic i quina forma pot prendre.
La connexió amb el Museu Marítim és, des d'aquest moment inicial, una de les connexions fortes del projecte.
http://blocsenresidencia.bcn.cat/joanbosca1415/?p=48

PRIMERA SESSIÓ

Les primeres sessions amb la Mònica Roselló se centren a conèixer el treball de la fotògrafa i comprendre què és un projecte fotogràfic. Alhora es comencen les “llibretes d'artista”, un espai propi per a la creació, les idees, els esbossos, etc. També es fa referència a la història de la fotografia, amb la descoberta d'una càmera antiga i l'explicació del seu funcionament.

EXTENSIÓ D'AIGUA SALADA

El mar és el tema per a aquest procés de creació. El títol del projecte el proposa la Mònica amb una primera aproximació: la primera definició del diccionari. Aquesta seria la manera de procedir, aproximar-se al mar des de diferents òptiques, amb diferents elements, per tal d'anar generant un gruix de reflexió i producció visual des de diferents mitjans tenint sempre la fotografia com a eix de treball.

UN PROJECTE

El projecte artístic i el fotogràfic: conèixer les possibilitats i les maneres de dur a terme un projecte fotogràfic. La Mònica Roselló presenta la seva feina i les seves llibretes de treball, on es dibuixa tot el procés creatiu. Una gran fotografia del mar esdevé el punt de partida comú per desenvolupar-hi una intervenció plàstica que cada grup fa a partir d'una tècnica (la pintura, el text o el collage).

PERFILS DE LA COSTA

Una primera aproximació al mar és des de la costa. Amb la idea de resseguir el límit geogràfic amb el mar, es proposa de generar, a partir de la cartografia, uns perfils de costa inexistents pel fet que són juxtaposicions de diferents costes a diferents escales. Amb aquests perfils, i com un treball que s'anirà desenvolupant al llarg de tot el procés, es proposa seleccionar textos literaris relacionats amb el mar per tal d'escriure'ls resseguint aquestes línies inventades.

PRIMERA SORTIDA A LA PLATJA

L'aproximació al mar és central en tot el projecte. Per tant, s'organitzen diverses sortides, dues de les quals són a la platja. La primera aproximació al mar és física. Es fa una sortida a la platja de la Mar Bella per assajar algunes accions: observar el moviment de les onades, l'encontre amb la terra, el vent, llançar objectes al mar per veure de quina manera retornen, etc. Amb aquesta estada a la platja es fa una pràctica de fotografiar l'horitzó, a fi de generar un nou horitzó fotogràfic. També s'enregistren algunes de les accions.
La segona sortida és a la platja de Gavà, en la qual es duen a terme diverses accions i també una exploració fotogràfica del límit entre el mar i la terra.
http://blocsenresidencia.bcn.cat/joanbosca1415/?p=187

ELABORAR LA LÍNIA DE L'HORITZÓ

Amb les fotografies impreses, es pretén generar un nou horitzó fent coincidir les diferents línies d'horitzó en un treball d'edició sobre la paret del passadís del centre, davant de l'aula. L'edició es du a terme de manera conjunta entre tots, prenent les decisions a partir del consens.

SORTIDA AMB EL PAILEBOT

El Museu Marítim de Barcelona organitza una sortida especialment concebuda per al grup, per tal que coneguin les feines que es duen a terme durant la navegació i també per desenvolupar una nova pràctica de fotografia que permeti fotografiar i filmar la ciutat des del mar. Es tracta d'un recorregut des del riu Llobregat fins al Besòs i a la inversa. Prèviament a aquesta sortida amb el Pailebot, un tècnic del museu visita el centre per fer una sessió dedicada a l'orientació en la navegació amb la utilització d'instruments antics.
http://blocsenresidencia.bcn.cat/joanbosca1415/?p=729

VISITA AL MACBA I A L'EXPOSICIÓ TEMPORAL DE SIGALIT LANDAU

Es visita la col·lecció del MACBA fent un recorregut específic amb peces que poden estar relacionades amb el mar així com d'altres vinculades amb la cartografia.

També s'aprofita la possibilitat de veure l'exposició temporal La dansa fenícia de la sorra, de l'artista Sigalit Landau, ja que l'àmbit de treball és el mar i la manera d'aproximar-s'hi és molt propera a la proposta de la Mònica Roselló.

PENSAR EL MAR DES D'ÒPTIQUES NOVES

A part d'aquesta aproximació fotogràfica, es proposa fer una altra aproximació des de l'òptica de l'actualitat per veure diferents problemàtiques també relacionades amb el mar. És per aquest motiu que s'investiga sobre els moviments migratoris i en especial sobre les darreres morts al Mediterrani. També sobre l'illa de plàstics que hi ha a l'oceà Pacífic, així com tota la contaminació que pateix el mar. D'aquests temes sorgeixen unes accions que es duran a terme a la platja.

ÀLBUM DE FAMÍLIA DEL MAR

En paral·lel a tot el procés es proposa generar un àlbum familiar col·lectiu associat amb el mar. Al llarg de les sessions es dediquen diversos moments a compartir les fotografies i records amb la resta de companys, i a fer un treball d'escriptura que els reculli, juntament amb les fotografies.

LES CIANOTÍPIES

La cianotípia és el procediment fotogràfic triat per condensar molts dels elements que han estat sorgint al llarg del procés. Des de textos íntims fins a notícies, troballes al mar, objectes com xarxes i fils relacionats amb el món de la navegació i la pesca, cartografies i altres representacions... Tot plegat, superposant unes amb les altres per anar generant un pòsit compartit. Les cianotípies es pensen des d'un inici com un mosaic conjunt, com una peça col·lectiva en la qual cadascú participa amb el seu petit fragment.

LA SEGONA SORTIDA A LA PLATJA

La segona sortida és a la platja de Gavà, amb diverses accions i també una exploració fotogràfica del límit entre el mar i la terra.
Es proposa un darrer contacte físic amb el mar per completar l'aproximació que s'ha fet al llarg de la residència. Si bé les altres sortides han generat una mirada cap a l'horitzó i cap a la costa, en aquesta ocasió es proposa una atenció especial a l'observació i l'experimentació del límit difús entre el mar i la terra, un límit que es dibuixa i es desdibuixa. A més, es tornen a fer algunes accions previstes en diversos moments del curs que són fotografiades i enregistrades. 
http://blocsenresidencia.bcn.cat/joanbosca1415/?cat=18

LES MIL GRUES

Partint de la història de Sadako Sasaki, que va voler fer mil grues d'origami per guarir-se de la malaltia ocasionada per la bomba atòmica, i que va esdevenir un símbol de la pau, es proposa elaborar mil pasteres d'origami amb la intenció de demanar un desig compartit: el final de les morts al mar Mediterrani.

PUBLICACIÓ

S'edita un llibret.

MUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ

L'exposició en una de les naus del Museu Marítim de Barcelona implica els alumnes en tot el procés, tant en el disseny expositiu com en el muntatge. Es distribueixen les tasques i es fa un calendari per equips de muntatge, perquè cada grup s'ocupi de resoldre el muntatge i la instal·lació d'una part de l'exposició.

PRESENTACIÓ FINAL I VISITA COMENTADA

L'exposició es presenta al Museu Marítim de Barcelona amb la presència de professors, famílies i altres visitants. La fan els estudiants amb Mònica Roselló precedits per la intervenció del director del museu. Els alumnes fan de guia en algunes visites comentades explicant el procés.