Mónica Rikić EN RESiDÈNCiA a l'Institut Escola Rec Comtal

En els darrers anys la meva investigació artística s'ha desenvolupat entorn de l'impacte social de la tecnologia, la intel·ligència artificial col·lectiva, la relació humà-màquina i les simulacions socials. A través d'això, vull analitzar de quina manera la tecnologia i la programació són generadors de gramàtiques culturals, revelant noves relacions de poder i violència simbòlica.

El meu objectiu és simular de manera tangible espais socials on la tecnologia no sigui considerada ni utilitzada únicament com a mitjà per a un fi concret, sinó que s'estableixi com un marc contenidor i generador d'una construcció social i intel·ligència col·lectiva. D'aquesta manera, vull plantejar noves visions crítiques sobre la tecnologia –i, en especial, de la intel·ligència artificial– no fatalistes i menys euro antropocèntriques.