Mònica Planes EN RESiDÈNCiA a l'Institut Juan Manuel Zafra

Primer contacte amb l’obra de Mònica Planes a la Fundació Arranz-Bravo

Per tal de conèixer de primera mà l’obra de l’artista, s’organitza una visita a l’exposició que hi ha a la Fundació Arranz-Bravo “Jugar amb una fruita no és jugar', de Mònica Planes i Alejandro Palacín. Aquesta visita, que compta amb 'acompanyament del director de la Fundació, Albert Mercadé, els alumnes descobreixen per primera vegada el treball de la creadora.

Coneixença amb l’artista: preguntes i petites intervencions amb els objectes de l’aula

La primera sessió amb la Mònica Planes, s'esdevé en un ric diàleg sobre el treball vist a l'exposició. A través del diàleg, es descobreixen també altres treballs de l'artista. Es proposa fer petites intervencions efímeres ordenant elements i objectes de l'aula per explicar alguna cosa. Al llarg d'alguns dies, s'inicia un procés d'experimentació per confeccionar petites intervencions escultòriques a l'aula. Les intervencions es comparteixen amb la resta del grup per tal de reflexionar amb els gestos que s'han fet a cada cas.

Visita al Museu del Disseny

La col·lecció d'arts decoratives del Museu del Disseny és un motiu que genera molt d'interès. Concebut conjuntament amb el servei educatiu del museu, es dissenya un recorregut atípic per la col·lecció:  es fa una tria de peces que vinculen l'objecte i el gest.

‘Intervindicacions’: un primer assaig de treball en comú

A partir d'aquestes premises i de l'exploració de materials molt comuns, s'inicia un procés per concebre petites intervencions a diversos espais de l'Institut. Així, es genera un petit itinerari pel centre que recorre les diverses intervencions. 'Intervindicacions' es presenta a la sessió de claustre amb tot el professorat del centre, realitzant una visita comentada pels espais intervinguts.

La plaça de les Glòries: fotografies i textos

La Plaça de les Glòries es situa a mig camí entre el Museu del Disseny i és l'espai de la propera exploració: des dels materials, la transformació de l'espai, les sensacions... per tal de fixar aquest itinerari, es proposa fer un treball amb fotografia analògica i, posteriorment, i a partir de ls fotografies, un treball de text.

Taller ceràmica i motlle al museu del disseny

En aquesta descoberta dels materials, s'organitza la realització d'un taller amb motlles i ceràmica líquida al Museu del Disseny. Així, es descobreix i s'esperimenta una tècnica amb la qual es preveu realitzar alguna de les peces finals.

Recapitulem: tria de peces i grups de treball

Sessió de recapitulació realitzant un mapa conceptual del treball realitzat, tot relacionant tots els elements treballats amb conceptes.

Confecció de maquetes

Les fotografies de la Plaça de les Glòries són el punt de partida per a l'elaboració de peces escultòriques que relacionin el gest i també tot el mapa conceptual treballat conjuntament. Així, per diversos grups d'alumnes, es treballa a partir de maquetes. El diàleg i el treball compartir es prolonga diverses sessions o en alguns casos es produeixen maquetes de les peces que s'estan treballant.

Taller de Mònica Planes: el títol

A partir de les maquetes es fa un encàrrec de materials a diferents subministradors i es comencen a preparar per confeccionar les escultures. Es fa una visita al taller d ela Mònica Planes per veure de primera mà alguns dels materials i peces en procés de construcció i alhora per concebre tota l'exposició, el fil conductor, el títol de les obres i les explicacions que vinculen el gest, la col·lecció del museu i l'element de la Plaça de les Glòries.

Un element transversal: el gest i la dansa- filmació

En el moment de compartir totes les peces, hi ha un element comú a totes elles que pren molt a força: el gest i el moviment. A partir d'aquí,  en diàleg permanent amb tot el grup, es dissenya una dansa urbana que relaciona totes les peces. Aquesta dansa, executada per una de les alumnes, es filma a les sales d'exposició temporal del museu i és editat per un grup de treball d'alumnes.

Concepció i muntatge

Sessió d'ubicació i muntatge de l'exposició al Museu del Disseny amb els alumnes: situar les peces, muntar-les, instal·lar-les, fixar-les... a partir d'equips de treball, es realitza el muntatge de tota l'exposició.

Presentació i visita a companys

La presentació de l'exposició es realitza el dia 24 de maig a la tarda. Al cap d'uns dies, els mateixos alumnes realitzen una visita comentada a companys del seu institut, per tal de compartir el procés de treball i les peces realitzades.