Misiondivina EN RESiDÈNCiA a l'Institut Joan Boscà

Misiondivina a Conexiones Espaciales

Misiondivina som un col·lectiu d'artistes que ens reunim setmanalment per qüestionar-nos i moure'ns entorn de preguntes que deriven de les nostres pràctiques: la performance, les arts escèniques i visuals, la dansa, el cinema, la música o l'escriptura. Som Itxaso Corral Arrieta, Óscar Dasí, Diana Gadish, María García Vera, Xavier Manubens i Verónica Navas.

No és fàcil trobar el temps per veure’ns amb regularitat però, més enllà d’una mera qüestió organitzativa, aquesta constància és una recerca, una insistència: el desig d’interrompre els ritmes ràpids per fer possibles altres espais de relació. Misiondivina té a veure amb l'exploració i la construcció d'aquests espais-temps de relació que es resisteixen als modes de producció imperants; amb posar en joc els desitjos, les preguntes, les indagacions individuals com a motor i activador d'espais col·lectius d'investigació i circulació d'aprenentatges. A través d'això, busquem un estat de trobada amb l'altra/e i amb allò altre que s'allunyi, encara que sigui durant un temps, de la necessitat de produir i de la fixació amb el resultat.

El focus de la nostra recerca es col·loca en un coneixement que ve sobretot del cos. Partint de les diferents pràctiques artístiques individuals de cadascuna i confrontant-les, generem entramats de descobriments, suggeriments o pistes al voltant dels sabers d'un cos circulat i travessat molt més enllà dels canals conceptuals. Ens interessa trencar les construccions jeràrquiques en relació amb el coneixement, i creiem que els sabers del cos ens estan dient i movent més enllà d'aquestes jerarquies. També ens uneix el caràcter efímer, allò inaprehensible de les arts en viu que no deixa una traça “objectual” però que és capaç de generar una memòria particular de la vivència, de la pell, en el cos de qui les rep i les experimenta.

Més enllà de nosaltres, allò que ens mou és poder compartir amb altres aquests espais-temps de relació i de circulació d'aprenentatges. Ens trobem, som, romanem per poder continuar cercant-los amb altres persones, en altres contextos artístics o no. Perquè creiem que de les pràctiques i investigacions artístiques es destil·len eines de vida que poden ajudar-nos a pensar altres realitats, altres cossos.

El nostre darrer projecte, Vamos a aprender juntas a hacer cosas que no sabemos y que tenemos muchas ganas de aprender, proposta presentada recentment al Teatro Pradillo de Madrid, desenvolupa aquestes darreres qüestions entorn de la trobada, a prendre’s el temps per estar i aprendre juntes a compartir coneixement, a ampliar la idea de què és el cos i propiciar l’aparició d’altres cossos possibles, a la desmitificació del que entra o no dins els límits d’allò artístic; una invitació a mig camí entre les pràctiques artístiques compartides, el taller col·lectiu d'aprenentatges impossibles i l'emergència esporàdica de moments escènics.

Això també podria definir Misiondivina: una invitació a mig camí, amb impossibles, amb aparicions miraculoses i amb molt de temps per respirar.Biografia realitzada l'any 2018

Institut Joan Boscà

https://agora.xtec.cat/iesjoanbosca/

Després de les residències de Nutcreatives (quarta edició, 2012-2013), Mònica Roselló (sisena edició, 2014-2015) i Marc Larré (novena edició, 2017-2018), el Joan Boscà participa per quarta vegada a EN RESiDÈNCiA, amb un grup d’alumnes de quart d’ESO.

/

L’Institut Joan Boscà (Pedralbes, les Corts) ha apostat sempre per l’art i el coneixement. Està vinculat a projectes artístics i d’intercanvi amb altres països, que afavoreixen la creació i l’experimentació amb noves metodologies. Un dels seus interessos és afavorir que els alumnes descobreixin els processos propis de la creació contemporània a partir del diàleg. 

Presentació escrita l’any 2018

Participants

Alumnes de 4t d’ESO
Carlos Alba Hernández, Paula Bagán Pérez, Marc Brañas Ardíaca, Valentina Bürgin, Víctor Campos Codina, Sara Cardona Torres, Izan Carrasco Ávila, Alexandra Farias Ayala, John Kevin Flores Tenecora, Ariadna Gómez Cano, Paddy Hally García, Ali Hassan, Nerea Jurado Sicilia, Lucía Mansilla Balastegui, Michael Mba Moiche, Alexandra Navarro Bosquet, Hajar Ouacha, José Gabriel Pardell Moreno, Alexandro Rodríguez Escobar i Anna Seisdedos Martínez

Professores
Blanca Pérez-Portabella i Asun González Marrot 

Comissariat i coordinació
La Caldera

Direcció
Institut de Cultura de Barcelona
Consorci d’Educació de Barcelona