Miquel Barcelona EN RESiDÈNCiA a l'Institut Dolors Aleu

Durant aquest any 2022, la Companyia Miquel Barcelona ha iniciat un procés d'investigació sobre la contracultura. Una de les branques d'investigació és el pensament crític i la relació de les noves generacions amb la idea d'utopia. Al llarg de les sessions d'aquest procés de creació, partirem de la pràctica física i del cos com a espai de coneixement, entrenament, moviment i utopia.