Mercè Soler EN RESiDÈNCiA a l'Institut Menéndez y Pelayo

PRIMER CONTACTE AMB LA CREADORA I AMB EL LLIBRE D’ARTISTA / LLIBRE OBJECTE (9/10/2018)

En la primera trobada amb la Mercè Soler a l’institut, la creadora porta un seguit de llibres d’artista propis per mostrar als alumnes, que els poden fullejar i fer preguntes entorn de la idea de llibre-objecte, llibre-d’artista, etcètera.

Entren en contacte amb el tema d’interès de la Mercè a través de la manipulació i l’experiència directa amb els objectes. 

PRIMER CONTACTE AMB L’ENQUADERNACIÓ: LES LLIBRETES MIDORI (17/10/2018)

Per oferir un primer tast de les tècniques d’enquadernació, un ofici vinculat al treball de la Mercè, es proposa als alumnes de cosir una llibreta Midori, una tècnica senzilla de cosit i de tapa tova, que els servirà a més com a diari de classe durant la residència. Se’ls proposa que després de fer-la la portin a cada sessió de la residència. 

ELS ALUMNES ES PRESENTEN A TRAVÉS D’UN LLIBRE; COM SERIEN? (6/11/2018)

Durant les primeres sessions introductòries, la Mercè demana als i les alumnes que es defineixin com si fossin un llibre, els materials, el tema, etcètera. Aquesta mena d’autopresentació queda recollida al blog del projecte.

També els convida a visitar una llibreria de segona mà i triar un llibre que els cridi l’atenció per algun motiu, amb la consigna “deixeu que el llibre us triï a vosaltres”. 

VISITA AL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL MACBA / TALLER MERCÈ SOLER / GALERIA CHIQUITA ROOM (21/11/2018)

Una de les primeres sortides que s’organitzen se centra en la descoberta activa del món concret que es treballarà: el llibre d’artista i les edicions singulars. És per això que s’organitza una sessió de treball, dissenyada específicament amb els equips del Centre de Documentació del Macba, per descobrir, fullejar i manipular algunes de les edicions que formen la col·lecció de llibres d’artista.

En aquest moment tan inicial del procés, s’organitza una visita al taller compartit de Mercè Soler, per conèixer el seu espai de treball, maquinària i eines, així com també per descobrir la feina dels seus companys de taller.

Seguidament, s’aprofita per visitar una exposició de la galeria Chiquita Room, dedicada a les publicacions d’autor. En aquesta exposició es descobreix un conjunt ben variat d’obres de diferents artistes que, tot i que tenen dos eixos compartits (la cartografia i la publicació), tenen formalitzacions molt diverses. La responsable de l’espai acompanya la visita. 

INICI DE L’EXPLORACIÓ SOBRE EL TEMA DEL “SECRET” / DESCOBERTA DE LA FILIGRANA I VISITA AL MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES

La Mercè proposa als alumnes començar a pensar i explorar el tema del secret; es comença per recollir els secrets del grup. Se’ls convida a escriure un secret en un paper i a dipositar-lo dins d’una caixa. També es recullen els de la resta de grups de 4t d’ESO i es va elaborant una llista amb tots aquests secrets.

Per endinsar-se i aprofundir en una de les matèries primeres amb les quals es treballarà, el paper, es fa una visita i un taller al Museu Molí Paperer de Capellades. A banda de la visita guiada en què s’explica el procés d’elaboració del paper, la directora del Centre, Victòria Rabal, acompanya el grup en l’elaboració d’un paper amb una filigrana dissenyada per cadascun dels alumnes i alhora també amb la creació d’uns papers amb secrets ocults. Alhora, s’aprofita la sortida per veure l’exposició temporal dedicada a obra sobre paper.

Després de les vacances de Nadal, reben un paquet del Museu Molí paperer amb els papers amb les filigranes fets pel grup. Hi ha dos exercicis: un segell personal i una frase-secret de família, guixat amb una línia. 

ALTRES EXPLORACIONS DEL PAPER - TALLER DE VOLUM AMB DARÍO ZERUTO

Si el paper és la matèria primera amb la qual es treballa, es proposa un taller de plegat i de creació de volum amb Dario Zeruto. Un dels treballs que es fan amb aquest artista té relació també amb un exercici fet sobre el secret. 

RUTA PER LES COL·LECCIONS DEL MUSEU NACIONAL EN CLAU “SECRET”

Descobrir els secrets que amaguen algunes de les obres (hi ha obres que són per amagar secrets) és un dels dos eixos conductors de la visita a les col·leccions del Museu Nacional. L’altre és una visita lliure a la recerca de les obres que contenen llibres al seu interior per fer-ne un inventari. 

SALA POLIVALENT: RECAPITULACIÓ DE PROJECTES I IDEES SOBRE EL LLIBRE DE SECRETS

Per veure el treball realitzat i decidir els camins per on prosseguir, s’organitza una sessió especial a l’aula polivalent de l’institut. D’aquesta manera, es presenten els diferents materials generats i es treballa per petits grups en possibles propostes de formalització. 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES

Aproximar-se al món de l’enquadernació i la restauració de llibres, sota el guiatge d’especialistes i en el seu propi taller, és l’objectiu d’aquesta visita: materials, sistemes de restauració de paper, cosit, etcètera.

RAIGS X AL MUSEU NACIONAL

Les capses de secrets són un element que sorgeix en una de les visites al museu: es proposta investigar amb les possibilitats plàstiques d’aquests elements a través de la radiografia. En aliança amb el taller de restauració, es fa la radiografia de sis capsetes o diaris de secrets que són aportats per alguns alumnes del grup. 

PREPARATIUS DEL PROJECTE FINAL: DECISIONS SOBRE EL LLIBRE DE SECRETS I LA CAIXA-CONTENIDOR DEL LLIBRE

Durant les darreres sessions es prenen decisions col·lectivament sobre els materials amb els quals es farà el llibre: la tela de les tapes, el tipus de paper i la manera com s’imprimiran els textos a cada pàgina. Es produirà un llibre amb tapes folrades de moiré, paper de cotó i textos gravats amb làser.

Mentre la Mercè porta a terme l’enquadernació de la peça final, els alumnes experimenten amb la mateixa tècnica d’enquadernació: es tracta d’una enquadernació amb diversos plecs de paper cosits i tapa dura.

 També es parla amb tot el grup classe de la manera com es vol exposar el llibre, si ha de ser accessible per al públic o no i a partir de les propostes dels alumnes i la Mercè es va concretant la idea de col·locar-lo dins d’una caixa tancada, que alhora farà de bústia. La caixa incorporarà també un àudio amb alguns secrets llegits pels mateixos alumnes. 

VINCLES AMB ALTRES GRUPS DE L’INSTITUT

El procés de treball va passar per la cerca i recol·lecció de secrets —més concretament, dels secrets dels alumnes de l’institut—. En aquest sentit, es van organitzar grups per passar per totes les classes, llançar la proposta i posteriorment passar a recollir els petits textos anònims que contenien secrets, amb una bústia construïda per a l’ocasió. Es van recol·lectar més de tres-cents secrets, tots ells provinents dels companys i companyes de l’institut.

La residència també ha tingut repercussió en el conjunt de la comunitat educativa. A principis del segon trimestre es va fer una presentació del procés de treball al claustre de tot el professorat del centre. En aquesta presentació hi van participar Mercè Soler, algunes alumnes i la professora Berta Nosàs. En aquesta ocasió es va aprofitar la sessió per recollir els secrets del professorat a la mateixa bústia en què s’havien recollit els dels companys les setmanes anteriors.