Matilde Amigo EN RESiDÈNCiA a l'Institut Salvador Espriu

Proposo sostenir un espai per pensar, imaginar i mobilitzar qüestions relatives al futur prenent el planeta Mart com a possibilitat. Preguntar-nos per altres maneres d'habitar el planeta usant l'exploració a Mart com a ficció política. Mart, com a potència per canviar el present imaginant altres futurs, funciona com aquell lloc on podríem anar-nos-en i que, tot i que mai hi anem, ens empeny a preparar altres maneres d'habitar. Habitar (-nos) d'una altra manera és fer entrar en esdevenir a tot el planeta.