Martina Rogers EN RESiDÈNCiA a l'Institut La Sagrera Sant Andreu

Punt de partida

 • Utilitzar les mans, el tacte, com a mitjà per conèixer el món
 • Embrutar-se, l’expressió plàstica com a eina transformadora i lliure
 • Connectar amb les persones, l’empatia. Tothom té una història
 • El joc i l’experimentació com a processos creatius
 • Deixar anar. Ballar, el cos i el moviment com a eines per deixar fluir, relaxar
 • La tècnica com un equilibri entre l’accident i el control
 • No saber per trobar, desaprendre
 • Cerca de lectures estimulants i referents visuals, conceptuals i sensorials

 

Temes presents a les meves creacions

 • Accedir a altres mons
 • Rituals, amulets, la màgia
 • Allò simbòlic, els somnis, la consciència i l’inconscient
 • Els objectes i les emocions. Impressionar, deixar marca, rastre
 • La terra, el vincle amb el territori, els peus
 • CASA
 • Donar vida, ànima. Moure per poder veure, revelar l’invisible
 • Els animals
 • La mort, la transformació, el compost
 • Reflexionar sobre la utilitat i la inutilitat
 • Altres civilitzacions

 

Tècniques utilitzades

 • El fang i la ceràmica
 • L’animació experimental
 • Gravat (sobre diferents materials)
 • Pintar, tinta xinesa
 • Dibuix, tècniques mixtes (ceres, llapis, retoladors)
 • El còmic autobiogràfic
 • Hibridació de llenguatges i tècniques