Marta Bisbal EN RESiDÈNCiA a l'Institut Joncar

La residència proposa una exploració vivencial de l’espai, prenent com a punt de partida el cos i la seva relació amb els espais més quotidians i propers. Des d’aquí, s’anirà ampliant l’àmbit d’interrelació al llarg del territori del Poblenou, amb el fi de posar atenció en els espais intersticials, els marges i els límits del sòl urbà d’aquest barri.

Mitjançant diverses accions, que inclouran la deambulació i la cartografia enteses com a pràctiques artístiques, s’aprofundirà en la memòria i en els diferents substrats que conformen els llocs. Tot això, en el marc de processos participatius que promouen l’experimentació, la recerca, la creació col·lectiva i l’aprenentatge col·laboratiu.