Mariona Cañadas i Pedro Murúa EN RESiDÈNCiA a l'Institut Escola El Molí

Com ens relacionem amb els espais que habitem?

Proposem començar aquest procés amb la proposta Pensar el terra – maneres de terra. La nostra relació amb els espais, passa per una primera interacció, adonar-nos que som en un lloc/un punt concret. Generalment, la vista ens dona senyals d’allò que tenim al voltant, però també participen tots els altres sentits, per poder determinar com és aquest espai i com ens sentim en ell. En aquesta mirada a la relació cos/espai, existeix el terra que ens aguanta, que trepitgem a cada pas, que manipulem segons les activitats  que  volem  desenvolupar.  Sota  aquest  terra  també  hi  ha  vida,  també  hi  trobem  història  sedimentada. En general, l'ús que fem del terra, ens indica una manera de relacionar-nos amb el món.

A partir d’aquí s’obren un munt de preguntes, que obrirem amb el grup:  quina relació física tenim amb el terra?  De quines maneres l’ocupem? De quins materials està fet? Què tenim sota el terra que trepitgem? El podem mesurar, quantificar? Quins terres trepitgem a la ciutat? I en altres llocs?