MANS O EN RESiDÈNCiA a l'Institut Escola el Til·ler

EXERCICIS RÍTMICS

En les primeres sessions es realitzen diferents jocs col·lectius centrats en el ritme i la improvisació. Són dos conceptes musicals molt importants per l'artista i, d'aquesta manera, s'estableixen aquests exercicis com a primera forma de relació per anar trencant el gel amb el grup. Molts dels alumnes estan familiaritzats amb els pals flamencs i els seus compassos, així que són exercicis que cauen en gràcia.

Aproximacions a la música electrònica

El llenguatge primordial del Mans O és l'electrònica. Per aproximar els alumnes a algunes de les seves eines d'ús habitual porta a l'aula un sampler, uns plats per punxar i diferents pedals d'efectes. Per torns els alumnes exploren i assagen les diferents possibilitats i utilitats d'aquests elements en la construcció d'una creació musical.

EXPERIMENTS SINESTÈSICS

Per investigar les connexions entre disciplines artístiques i ampliar el llindar sensorial dels alumnes es proposa fer un exercici de sinestèsia. Aquest consisteix en experimentar amb colors, formes, materials, ritmes, sons etc, inspirant-se en diferents elements naturals (aire, aigua i foc). L'element sinestèsic prendrà protagonisme en el tram final de la residència i a la presentació.

STORYBOARD I RODATGE

Un cop l'argument que farà de fil conductor de l'obra final està ben definit, s'inicia el procés pel qual els alumnes plasmaran visualment les diferents escenes a través d'un guió il·lustrat (storyboard). Posteriorment té lloc el rodatge d'aquestes escenes en diferents espais de l'institut. A partir d'aquests vídeos es construirà la creació audiovisual, a base de loops visuals i muntatge rítmic, que es projectarà a la presentació final.

ASSAIG A LA FABRA I COATS

El dia anterior a la presentació es descarreguen tots els instruments i elements escènics a la Fabra i Coats. Allà el grup coneix la classe de l'artista Jorge Albuerne, amb qui es compartirà escenari en el cartell doble d'En Residència. L'endemà el grup practica l'acompanyament musical a la creació audiovisual, així com les diferents intervencions que hi haurà durant la presentació.

PRESENTACIÓ PÚBLICA CONJUNTA

L'1 de juny es presenta a la Fàbrica Fabra i Coats 'Somiant en loops i aventures', en una jornada doble d'En Residència que també inclou la presentació 'GEST(o)' de Jorge Albuerne. La presentació combina la projecció simultània dels diferents vídeos, en sincronia amb música pregravada i una improvisació musical en directe. A la Fabra i Coats es donen cita molts pares d'ambdós instituts.

VINCULACIÓ AMB LA RESIDÈNCIA DE JORGE ALBUERNE

Donat que els dos instituts estan al districte de Sant Andreu i tenien plantejat fer la presentació a la Fàbrica Fabra i Coats al voltant de les mateixes dates, es van vincular les dues residències per fer una posada en escena conjunta. Tant el dia de la presentació com el dia previ els grups d'alumnes es van conèixer i es va anar ajustant la transició entre les dues obres. Va ser una experiència molt enriquidora i que tenia tot el sentit tant per vincular dos instituts propers però en alguns aspectes bastant allunyats, com per fer confluir disciplines artístiques diferents en un únic fil conductor: el programa Creadors en Residència.

Estada a la Fabra i Coats

Durant dos dies el grup va poder estar a la Fabra i Coats coneixent millor l'espai, vinculant-se amb el grup del Martí Pous i participant del muntatge i les proves de so de la presentació. Aquest va ser un fet clau per a l'èxit en l'execució de l'obra.