Luz Broto EN RESiDÈNCiA a l'Institut Doctor Puigvert

Un dia sense profes

Un dia sense profes
Enregistrament de 45 minuts

Un dia sense profes és el film resultant de l'enregistrament videogràfic del procés previ a desenvolupar una acció. En aquest document s'exposa l'itinerari que fan els alumnes per explicar, convèncer i organitzar tots els membres de la comunitat educativa de l'Institut Doctor Puigvert perquè duguin a terme l'acció Un dia sense profes. Al llarg de nombroses sessions i trobades amb la resta de la comunitat educativa, els alumnes comparteixen reflexions sobre l'autoritat, la gestió del temps i la capacitat d'organització pròpia, i proposen l'oportunitat de generar un espai per dur a terme l'experiència en el context de l'institut mateix.

El procés de la residència ha generat una reflexió sobre els límits; en primer lloc sobre els límits físics i els espais del barri, i en un segon moment sobre els límits dins de l'institut, l'autoritat, la gestió del temps i l'organització dins del centre educatiu. La pregunta que els alumnes formulen, “Podem estar un dia sense autoritat?”, es trasllada a la resta de la comunitat educativa per iniciar un procés de reflexió i diàleg col·lectiu entorn de la possibilitat de dur a terme l'acció.

Presentació
La presentació de la residència es va realitzar el dia 21 de juny a les 19 h al Centre d'Art de Fabra i Coats. En primer lloc, dos dels alumnes participants van explicar breument el context de la residència per tal d'emmarcar el film que es presentava. A continuació es va projectar el film; després de la projecció es va iniciar un intens i emocionant diàleg amb els assistents sobre la proposta i tot el procés desenvolupat al llarg del curs. Els alumnes participants en la residència, la professora Mercè Gaja i Luz Broto van comentar i respondre les preguntes que els assistents els van adreçar.

Van assistir a la presentació alumnes, professors i famílies, com també representants de l'ICUB, el Consorci d'Educació de Barcelona i persones vinculades al món de la cultura.