Luís Tabuenca EN RESiDÈNCiA a l'Institut Escola Antaviana

Aquesta proposta vol ajudar els participants a adquirir un seguit d’eines relacionades amb el desenvolupament de la creativitat sonora i el diàleg interdisciplinari.

Per mitjà de jocs senzills, es desenvoluparà l’escolta sonora, l’exploració tímbrica, la improvisació i la composició musical col·lectiva.

Els jocs permetran que els participants s’interroguin sobre la definició de música, partitura, temps i espai, i reavaluïn els papers del compositor, l’intèrpret i el públic.

En acabar cada sessió de treball, es convidarà l’alumnat a comentar les experiències, formular preguntes, expressar dubtes i compartir idees.