Lúa Coderch EN RESiDÈNCiA a l'Institut Montjuïc

PRIMERA SESSIÓ. PRESENTACIÓ DEL GRUP

En l'àmbit metodològic s'estableixen un conjunt d'eines i dinàmiques (com, per exemple, que a cada sessió algú del grup exerceixi d'observador o observadora o que s'estableixin pactes amb el grup) i es treballa amb una sèrie de documents (vídeo, àudio, fotografia, ràdio, presentacions, investigacions, mapes conceptuals), cosa que a poc a poc els va possibilitant el treball en aquelles qüestions que s'han volgut abordar conjuntament i en les diferents formes en què es poden traduir aquests interessos.

Pel que fa al paper de l'observador o observadora, a cada sessió algú del grup s'ofereix o és escollit per fer un treball d'observació. Es tracta que l'observador pugui portar un registre del que passa a

ENREGISTRAMENT DE FRASES

CONSTRUINT UN MAPA CONCEPTUAL SOBRE EL GRUP

REGISTRE DE JOY (OBSERVADORA DEL 15.1.2015)

RÀDIO EN RESiDÈNCiA

Durant el mes de desembre sorgeix la possibilitat de participar en el projecte Ràdio Interval, una activitat en el marc de l'exposició Interval. Accions sonores, presentada a la Fundació Antoni Tàpies (7.11.2014-15.2.2015).
Durant el període de l'exposició, cada dimecres a les 17 hores, Ràdio Interval emet en directe un programa de ràdio.
El grup d'EN RESiDÈNCiA participa concretament en la primera part d'Interval 11 (4.2.2015), amb un programa completament pensat i realitzat pels alumnes.
En primer lloc, el grup visita l'exposició (12.11.2014). De la mà del seu comissari, Lluís Nacenta, fan una visita guiada amb l'objectiu d'acostar-se al context en el qual es desenvoluparà el programa i així també poder començar a imaginar els possibles formats.
 

El mes de gener està dedicat a la preparació del programa.
Prèviament es fa una sessió més teòrica, en la qual es revisen diferents qüestions tècniques i es comença a conversar sobre possibles temes per al programa.
Finalment es decideix conjuntament fer un programa que parli sobre la música, des del punt de vista de què és i què significa la música per als integrants del grup. Cada membre del grup proposa uns temes musicals i, després d'una selecció, s'organitzen de manera que es pugui construir un guió per al programa.

El grup es divideix en quatre subgrups, en els quals cadascú té una tasca concreta per a la preproducció del programa.
A grans trets les diferents tasques són:

- Locució: definició dels continguts, realització dels textos del programa i locució

- Guió: definició dels continguts i realització de l'escaleta (guió radiofònic)

- Composició: realització de cortinetes i sintonies (separadors)

- Música: baixada d'Internet dels temes musicals escollits de la llista proposada i tasques tècniques de so durant el programa
 

Pel que fa al grup de locució, cal afegir que defineix els temes per a cada bloc, que són:

1. El fenomen de ser fan i la relació amb els grups musicals per mitjà de les xarxes socials (Belinda)

2. El rap i com t'identifiques amb les lletres d'aquestes cançons (Luis)

3. L'herència musical i el que un ha escoltat a casa (Dency)

4. El dembow i la polèmica sobre si és sexista o degradant per a les dones (Andrea)
 

L'aportació d'última hora és que han gravat petites càpsules amb entrevistes, en les quals altres companys i companyes de l'institut opinen sobre aquests temes.

EL PROJECTE: 41º22'6 "N 2º9'33" E

Des de febrer fins al dia de la presentació de la càpsula (4 de juny) es treballa en el projecte.
El contingut de la càpsula estarà format, d'una banda, per produccions conjuntes (un vinil, una edició, unes samarretes) i, de l'altra, hi haurà espais designats perquè cadascú pugui guardar el que desitgi.