Laia Estruch EN RESiDÈNCiA a l'Institut Juan Manuel Zafra

L’àmbit de treball: la performance

Per definir “què és performance” es dediquen les primeres sessions a la introducció i el visionat de referents (Marina Abramovich, Ester Ferrer...). La primera sessió de la Laia Estruch comença amb la performance de l’artista Hello everyone en el moment d’entrar a l’aula. Per ordenar els conceptes clau vinculats a la disciplina, els alumnes elaboren uns mapes mentals que queden presents a l’aula.

Punt de partida de la proposta de treball: estructures de joc als parcs

Se situa i es defineix el punt de partida de la proposta: les estructures de joc que hi ha als parcs públics, ubicant sobre plànol les que són properes a l’institut, les que els alumnes coneixen, etc. Es comenta el treball d’un referent, Aldo van Eyck, dissenyador holandès d’estructures de joc. El Parc del Clot esdevé el primer espai per al treball performatiu, tant per la proximitat a l’institut com per la diversitat d’elements de joc que hi ha. Es desenvolupen diverses sessions de treball en què es comenta el concepte site-specific.

Versionant Allan Kaprow. El registre de les performances

En els primers assajos al voltant del fet performatiu els alumnes treballen versionant happenings d’Allan Kaprow partint de les seves partitures, sobre les quals fan petites variacions per tal d’editar-les a la manera de Kaprow.

S’estableixen les diferents maneres de documentar el treball performàtic: fotografia, àudio, filmació i les partitures. El registre d’àudio genera event score. Aquest treball porta a una petita instal·lació sonora en un dels passadissos de l’institut que, de manera temporal, s’activa en els moments de trànsit entre classes.

Moat: l’espectador de la performance

Aprofitant l’estrena de Moat a l’Antic Teatre, un grup d’alumnes i la professora assisteixen a la performance de Laia Estruch. Les sessions posteriors es dediquen al comentari i la reflexió sobre el lloc de l’espectador de la performance, la descoberta de l’estranyesa, les sensacions... Alhora, s’analitza a través d’una filmació de la peça com està configurada i quins elements s’hi posen en joc.

Recerca i documentació a diversos parcs de la ciutat

El treball es desenvolupa en diverses sessions (dins i fora de l’horari escolar) per documentar diferents parcs i les seves estructures. Prenen molta importància en el projecte les estructures del Parc Central del Poblenou. Les estructures s’analitzen a partir d’unes fitxes tècniques en què els alumnes detallen els materials, les formes, els tipus de construcció... com també les possibilitats de treball performàtic que ells mateixos hi experimenten.

MACBA: acció i teatralitats dissidents

Visita al Museu d’Art Contemporani de Barcelona a partir de la proposta de Marta Galán sobre la performance, vinculada a algunes peces de la col·lecció. La proposta, alhora, engloba diferents pràctiques performatives dins del museu.

Aproximacions gràfiques al disseny de la peça

Dibuix individual de possibles dissenys de l’estructura, tenint en compte tots els elements documentats així com les experimentacions de trànsit i moviment realitzades per tal de, a través d’un comentari compartit de diferents dissenys, definir un disseny consensuat de l’estructura. Estudi gràfic de la ubicació definitiva de la peça al pati de l’institut. Posada en comú, disseny conjunt i treball amb el programa 3D Tinkercad, que permet realitzar una maqueta en tres dimensions.

Visita al taller de construcció

S’organitza una sortida al taller de construcció del Teatre-Auditori de Sant Cugat, que serà el responsable de la construcció de l’estructura. En la sessió, els alumnes juntament amb Laia Estruch i els constructors de la peça comenten i validen el disseny definitiu i les modificacions tècniques per tal de tancar l’encàrrec. La visita continua al taller per veure algunes proves de torsió del tub i conèixer els espais i treballs d’un taller de construcció d’escenografies.

Escriptura automàtica, assajos a la peça i formalització final

La incorporació del text i la veu a la performance és un treball que des de l’inici és fonamental. És en el tram final del treball que el grup es dedica a elaborar petits textos a partir de l’escriptura automàtica. Posteriorment, i en sessions a l’aula, els textos es treballen amb la veu, de manera coral o individual, generant ritmes, cadències, dissonàncies, etc.

Quan l’estructura queda instal·lada al pati de l’institut, comencen els assajos per a la formalització de la performance. A partir de la proposta d’alguns exercicis de cos i veu, els alumnes i la Laia Estruch interactuen amb la peça i dissenyen un esquema que serà la base per a la improvisació a la performance final.

Presentació

La presentació és el dia 9 de juny a les 18.30 h al pati de l’Institut Juan Manuel Zafra. La presentació té dues parts: la performance i l’explicació del procés de treball (l’experiència i les descobertes) per part dels alumnes, la Laia Estruch i la professora Sandra Gimeno.

Hi assisteixen familiars i amics dels alumnes, professors i persones vinculades al món de la cultura, així com representants de l’Institut de Cultura de Barcelona.

Accions vinculades

- Sortides al Parc del Clot (28/10/2016)

La recerca sobre les estructures públiques de joc motiva diverses sortides. El Parc del Clot, molt proper a l’institut, esdevé un espai de recerca però també d’assaig de possibilitats performàtiques. Després de la primera sortida, en què s’estudien i es proven les diferents estructures, s’hi torna diverses vegades per treballar-hi.

http://blocsenresidencia.bcn.cat/juanmanuelzafra1617/index.php/2016/10/28/performance_01-12-parc-del-clot-16_10_21/
http://blocsenresidencia.bcn.cat/juanmanuelzafra1617/index.php/2016/10/28/parc-del-clot-emocions-16_10_21/
http://blocsenresidencia.bcn.cat/juanmanuelzafra1617/index.php/2016/10/28/parc-del-clot-fri3ndless-16_10_21/
http://blocsenresidencia.bcn.cat/juanmanuelzafra1617/index.php/2016/10/28/parc-del-clot-tobolumpio-16_10_21/

 

- Estrena de Moat, de Laia Estruch, a l’Antic Teatre (15/12/2016)

L’estrena a Barcelona del darrer treball de Laia Estruch fa que un grup d’alumnes i la professora s’organitzin per assistir-hi. L’estrena, a l’Antic Teatre, és un primer contacte amb les arts performàtiques i motiva el diàleg en diverses sessions posteriors.

http://blocsenresidencia.bcn.cat/juanmanuelzafra1617/index.php/2016/12/15/moat/

 

- Visita al MACBA (03/02/2017)

“Acció i teatralitats dissidents” és una proposta del servei educatiu del MACBA creada conjuntament amb Marta Galán i proposa una aproximació a la performance a partir d’una visita a la col·lecció. La proposta esdevé una nova font de referents dins de la disciplina, que complementa els que s’han introduït a les sessions a l’aula.

http://blocsenresidencia.bcn.cat/juanmanuelzafra1617/index.php/2017/02/09/accio-i-teatralitats-dissidents-macba/
 

- Sortides al Parc Central del Poblenou (3/2/2017)

Les estructures del Parc Central del Poblenou són una font d’inspiració per a Laia Estruch. Amb l’objectiu de conèixer-les i experimentar-les, s’organitza una sortida en què es fan diversos treballs performàtics.

http://blocsenresidencia.bcn.cat/juanmanuelzafra1617/index.php/2017/02/14/parc-central-del-poblenougrup_217_02_03/
http://blocsenresidencia.bcn.cat/juanmanuelzafra1617/index.php/2017/02/14/parc-central-del-poblenougrup_417_02_03/
http://blocsenresidencia.bcn.cat/juanmanuelzafra1617/index.php/2017/02/14/parc-central-del-poblenougrup_317_02_03/
http://blocsenresidencia.bcn.cat/juanmanuelzafra1617/index.php/2017/02/21/parc-del-poblenou_coleccio-parc-no8/

 

- Visita al taller de construcció del Teatre-Auditori de Sant Cugat (31/03/2017)

Després del disseny conjunt de l’estructura, s’organitza una visita a l’espai on es construirà la peça per conèixer el lloc, l’ofici i les persones que l’elaboraran, i també per obtenir un retorn tècnic de la proposta. La visita té dues parts: el diàleg amb els constructors sobre el disseny final i la descoberta del taller i de les proves prèvies per dur a terme la peça.

http://blocsenresidencia.bcn.cat/juanmanuelzafra1617/index.php/2017/03/31/decidim-el-disseny-final-de-la-nostra-obra/