Josep Maria Balanyà EN RESiDÈNCiA a l'Institut Joan Brossa

QUÈ ÉS UNA ESCULTURA SONORA?

En les primeres sessions Josep-Maria Balanyà presenta als estudiants la seva escultura sonora Cinco exteriores ke cuelgan i realitza dues performances per al grup. A través d’aquesta obra introdueix el projecte que desenvoluparan junts al llarg de tot el curs. El procés de creació s’inicia amb la recerca i gravació de sons de l’entorn quotidià. Al blog de la residència s’ha creat un banc de sons on s’aniran publicant aquells que es considerin més interessants.

EL BANC DE SONS

Des del mes de novembre i fins al final de la residència Josep-Maria Balanyà i els estudiants cerquen sons en l’entorn proper. Aquests sons formaran un paisatge sonor.

EXPERIMENTANT LA PERCUSSIÓ AMB DIVERSOS OBJECTES

Josep-Maria Balanyà porta peces de la fàbrica Oxiter de Girona. N’hi ha de diferents formes i materials. S’inicia l’experimentació sonora percudint aquests objectes. Es va avançant en la descoberta de la percussió amb taules, baquetes i objectes diversos. S’enregistra el so de totes les sessions.

LES PROPIETATS FÍSIQUES DEL SO

Juntament amb el professor de física, Israel Orga, els estudiants investiguen sobre la intensitat, el to i el timbre dels sons. També es treballa sobre la visualització de les ones sonores i els espectres de freqüències.

RECERCA D’OBJECTES SONORS I VISITA ALS ENCANTS

Entre els mesos de gener i març es duu a terme la recerca d’objectes que puguin resultar interessants per a l’escultura sonora. Es fan dues visites al Mercat dels Encants de Barcelona, on es troben molts objectes que acabaran formant part de l’escultura: una lletera, un mirall, un raspall, diverses peces de mecànica, etc.

L’ESCULTURA PREN FORMA

Es defineix que l’escultura tindrà forma cúbica. Es construeixen maquetes en paper per concretar el projecte. L’escultura es construirà amb ferro i les mides seran 250 x 250 x 230 cm. De l’estructura de ferro penjaran els objectes sonors recollits. L’escultura de ferro s’encarrega a Pere Daura.

MUNTATGE DE L’ESCULTURA I INSTAL·LACIÓ DELS MICRÒFONS

Pere Daura, Josep-Maria Balanyà i els estudiants munten el cub encaixant i soldant el tubs realitzats per l’artesà. A continuació, i sota la direcció del dissenyador de so Jordi Salvador, s’instal·len una sèrie de micròfons a les planxes que fan de base de l’estructura i s’ultimen els detalls dels amplificadors.

INSTAL·LACIÓ DELS OBJECTES SONORS

Es preparen els objectes que s’han aplegat al llarg dels mesos i es pengen de l’escultura amb fils, disposats a diferents alçades i distàncies per tal d’obtenir un resultat interessant des del punt de vista visual i sonor.

COMENCEN ELS ASSAJOS PER A LA PERFORMANCE

Entre els estudiants i Josep-Maria Balanyà creen un conjunt de signes per tal que el músic pugui dirigir la perfomance, basada en la percussió i la improvisació. Les últimes setmanes de la residència es dedicaran a assajar la performance i acabar de conèixer les característiques sonores de cada un dels objectes.

ESTRENA DE SO-ROLL, METALL, ÀNIMA

Divendres 15 d’abril de 2011 es presenta So-roll, metall, ànima, la instal·lació sonora interactiva. Se celebren dues performances: una a les 11.30 h per als alumnes i professors de l’institut, i una altra a les 18 h, oberta al públic.
A l'apartat Obra es pot veure el vídeo de la performance.