Jorge Albuerne EN RESiDÈNCiA a l'Institut Martí Pous

Primer contacte amb l’obra de Jorge Albuerne

La primera sessió del projecte ENRESiDÈNCiA a l’institut Martí Pous es va concebre com una presentació de l’artista Jorge Albuerne al grup/classe dels alumnes de 3er d’ESO d’ aquest mateix institut.

En aquest primer contacte vam parlar de la biografia artística del Jorge a través de la mostra d’alguns vídeos de les obres més representatives de la seva trajectòria. A més a més vam llegir una entrevista que ens semblava molt interessant sobre el concepte de creació que reflectia perfectament la manera de pensar de l’artista.

Sobre el treball

En les primeres sessions el Jorge va posar el focus en un treball de presència corporal i moviment per tal d’establir un diàleg amb els alumnes a través del coneixement del propi cos. El primer exercici va consistir en demanar als alumnes que fessin un dibuix del seu cos identificant les zones de debilitats i potencialitats que voldrien destacar. El resultat va ser la creació d’un mapa físic representatiu de les emocions i inquietuds  en el seu primer dia de classe.

Sessions a Fabra i Coats

Al llarg de tot el procés hem programat diverses sessions a les aules de Fabra i Coats: Fàbrica de creació. El fet de treure els alumnes del seu entorn quotidià, ajuda a una major comprensió del projecte provocant altres tipus de comportaments que es desmarquen del rol establert entre docent i alumne.

Treballar en una aula específica i en un context professional ens permet abordar la creació des d’una perspectiva més inspiradora i amb molta més llibertat, en general es gaudeix d’una millor concentració i ens dona la possibilitat d’aprofundir en el desenvolupament del procés de creació.

Sortida 1 _ Circ Raluy

El circ és una disciplina de les més senzilles per tal d’aproximar els alumnes al fet escènica ja que en hi trobem gran varietat de números i sentit de l´humor.

En aquest cas la finalitat d’aquesta sortida va ser conèixer de prop el treball del Jorge Albuerne com a intèrpret dins de l’espectacle “Todo Locura” del Circ Raluy Legacy.

Sortida 2_ Visita al Museu MACBA

Jorge Albuerne és un artista que controla diverses disciplines, estudià la carrera de  Belles Arts, s´ha format com actor, ballarí i s´ha especialitzat en la tècnica del pal xinès. En el seu treball com a creador utilitza el dibuix, la pintura i les arts plàstiques. Ens va semblar molt oportú propiciar una sortida al MACBA per veure l’exposició de Tony Cokes (Música, text i política)  i Fina Miralles (artista que trenca amb les propostes academicistes que s’ensenyaven a les escoles d’art de l’època franquista  i amb les formes de comportament establertes). Ambdues exposicions van donar peu a un debat profund amb els alumnes sobre l’art i la seva funció.

Sessió de contaminació

La sessió de contaminació sempre és una fita que cal destacar. Per primera vegada els alumnes passen per l’experiència de mostrar davant d'un públic una part del material treballat en la primera etapa del projecte.

A través de la mirada del que observa i del fet de ser observat els materials escollits per a la mostra cobren sentit.

En el fet de compartir l’alumne troba la oportunitat d’experimentar el fet escènic defensant amb l’acció i la paraula allò que s’ha treballat prèviament.

Sortida 3_ La Quinzena Metropolitana (Fabra i Coats)

Aprofitant la proposta de la DQM (Dansa Quinzena Metropolitana) de crear una sessió especifica perquè els  Instituts puguin veure el treball “Artificios y Leopardos” de l’artista Mercedes Pedroche amb una post-funció per a la reflexió propiciem una nova sortida a Fabra i Coats: Fàbrica de Creació. En aquesta ocasió oferim als alumnes de l’Institut Martí Pous el visionat d’un treball escènic en viu completament diferent a tot el que s’havia mostrat amb vídeos al llarg del curs.

El treball al carrer

Des de  els inicis, Jorge Albuerne ens va manifestar la voluntat de treballar fora de l´arquitectura de l’Institut. Per ell l’edifici, l´arquitectura, les parets, les formes rectilínies...  l’entorn en el qual els alumnes aprenen (l’institut) determina la manera d’estar, veure, sentir i comportar-se davant la vida. Conquerir l’espai públic  va significar trencar amb els formalismes i les conductes quotidianes provocant una reflexió entorn al dret de l’apoderament, la queixa i el fet de reivindicar allò que pensem que és el nostre dret.

Presentació de Gest(O)

La presentació de Gest(O) es va compartir amb “Somiant en loops i aventures”, de Mans O a l'Institut Escola El Til.ler aprofitant una sèrie de coincidències territorials en la fabrica de creació Fabra i Coats.

El resultat va ser un experiència conjunta que va enriquir ambdós projectes, tant per la vivència del fet de conviure en un espai i temps determinat de preparatius, com per la presentació pública amb un debat per a la reflexió.

Recapitulem amb una última sessió

La sessió de tancament va consistir en una revisió de totes les activitats que es varen dur a terme al llarg del curs des de el principi fins a la presentació final, per tal de posar fer conscient tot allò que s’havia viscut entre els alumnes i el Jorge Albuerne.