Jordi Oriol i Indigest EN RESiDÈNCiA a l'Institut Joan d’Àustria

Tempestant Shakespeare

Tempestant Shakespeare (a partir de La tempesta de Shakespeare)
Peça de teatre

Artística Indi Gest va proposar als alumnes una revisió de l'obra La tempesta, del dramaturg anglès William Shakespeare. Aprofitant el seu interès a dur a escena una reescriptura del clàssic (a la manera de La caiguda d'Amlet ja fa anys, a partir de Hamlet), Jordi Oriol i la resta de membres d'Indi Gest van escriure una versió reduïda de l'obra de tal manera que els estudiants hi poguessin participar segons els seus interessos: és a dir, com a intèrprets o com a tècnics.

Aquesta relectura de La tempesta, però, no havia de ser fruit d'una lectura fidel i acadèmica de l'obra de Shakespeare, sinó que havia de sorgir del propis interessos i inquietuds dels estudiants i del dia a dia que viuen al propi centre escoltar. Així, a partir de la lectura de l'obra original durant tres sessions (en la traducció de Salvador Oliva, potser la més assequible de les existents en català), Jordi Oriol i els altres membres d'Indi Gest van establir un diàleg amb els estudiants sobre què era allò que els interessava més de la història. Així mateix, els van fer adonar-se que l'illa no era res més que una metàfora per parlar d'un context històric determinat que podia servir també per parlar del món en què es movien ells ara, és a dir, l'institut. D'aquesta manera, l'illa podia esdevenir fàcilment l'aula on hi havia una persona que tenia la paella pel mànec (Pròsper-el professor), uns pobres “desgraciats” (els nàufrags-estudiants, amb enamorats, perdedors, vencedors...), etc. És a dir, els Indi Gest van fer-los adonar de la contemporaneïtat de l'obra, cosa que va permetre que se n'apropiessin.