Jordi Mitjà EN RESiDÈNCiA a l'Institut Milà i Fontanals

PRIMERA SESSIÓ: EL GIRADISCS I LES PARAULES CLAU

Desenvolupar la residència amb un grup d'alumnes de l'aula d'acollida vincula l'inici del procés amb la pràctica. És per aquest motiu que en la primera sessió es du a terme un petit taller de pintura amb un giradiscs, com una primera manera de conèixer-se mútuament, no tant a través de la conversa, sinó a través de l'acció. Des de la primera sessió el projecte es dirà Paraules clau, posant l'accent en la importància del llenguatge i el seu aprenentatge. 

EXPOSICIÓ GYOTAKU AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

El segon dia de residència s'organitza una visita al Museu Marítim de Barcelona per veure l'exposició Gyotaku. La proposta de la sortida era mostrar quina forma podia prendre un projecte artístic i també conèixer un equipament cultural de proximitat al centre educatiu.

La sortida al Museu Marítim de Barcelona serveix per introduir ja des d'un inici diferents conceptes essencials com ara projecte artístic, exposició, museu, procés... Alhora, la visita permet descobrir un equipament proper al centre educatiu, i també els fons que hi són exposats.

BUSTER KEATON: UN PETIT FILM

Amb la idea de fer plegats un primer exercici que permeti cohesionar el grup, es proposa elaborar una petita peça d'animació amb teatre d'ombres. Es projecten alguns films de Buster Keaton i a continuació s'inicia un procés creatiu per fer el guió, construir els titelles i assajar les diferents parts de la peça, que es titularà La princesa i el robot. Aquest primer exercici permet descobrir un procés de creació en què intervenen diversos elements, diverses parts i fins i tot hi ha l'ajuda d'un col·laborador extern que en fa l'edició final.

UN LLADRE ROBA UN TRESOR

Creació del vídeo

RECUPERACIÓ D'UN RETROPROJECTOR

El fet de recuperar un projector en desús del centre -després d'haver vist els films de Buster Keaton- porta al grup a experimentar amb algunes retroprojeccions de papers retallats i a animar-los amb la tècnica de la stop-motion. Finalment, però, es fa servir un altre suport per a la filmació de la peça, encara que el retroprojector és un recurs important al llarg de tot el procés.

UN NOU ESPAI: EL TALLER A L'INSTITUT

La feina desenvolupada a l'aula ha posat en qüestió el mateix espai de treball. L'aula no és adequada per a dur-hi a terme un treball en procés que pugui quedar muntat d'una sessió a l'altra. És per aquest motiu que es demana al centre permís per condicionar i usar l'espai de l'antiga Ràdio Milà al soterrani del centre, actualment en desús. 

DESCOBERTA DE NOUS MATERIALS: ELS MATERIALS DE REBUIG A L'INSTITUT

El fet d'instal·lar el taller en un espai en desús comporta una troballa important per al procés creatiu, ja que hi ha materials emmagatzemats al llarg del temps que conformen la història del centre educatiu i que ja no es fan servir: diapositives, llibres, mapes, cartells... A més de descobrir un univers que els alumnes desconeixien, tots els materials esdevenen punts de partida nous per generar les peces de la instal·lació final. 

COLLAGE

Una de les primeres peces que es generen són diversos collages. S'elaboren a partir de les imatges que els alumnes troben en llibres de fotografia i història de l'art que l'institut ja no fa servir. Amb aquesta peça es descobreixen noms com Picasso o el Bosch, que els alumnes desconeixien.

VISITA A L'EXPOSICIÓ ORDRE FERÉSTEC

S'aprofita l'exposició individual de Jordi Mitjà a la seva galeria per a fer-hi una visita i així conèixer els seus processos i les obres finals, i també maneres d'exposar una obra. Els alumnes fan una entrevista amb tot de preguntes que els ha generat la visita i que en Jordi Mitjà va responent.

Una ocasió immillorable per conèixer l'obra de l'artista de primera mà. Així, els alumnes coneixen els materials i el tipus de treball que fan, conversant i preguntant en relació amb tot el que hi troben. Això permet descobrir que els materials que fa servir principalment provenen de la natura o bé són de rebuig.

VISITA AL MACBA

La visita a la col·lecció del MACBA s'organitza conjuntament amb la visita a l'exposició temporal dedicada a Carol Rama, una artista que en alguns moments de la seva trajectòria treballa amb materials recuperats d'una antiga fàbrica de bicicletes. Aquest element va prenent força com a punt per a la construcció de peces per a la instal·lació final. 

SORTIDES ALS TALLERS DEL BARRI (RAVAL)

La següent fase del procés, per tant, se centra en la cerca de materials de rebuig propers al centre educatiu procedents de tallers artesanals del barri. Es contacta i es visita un taller de vidre, una impremta, un taller pells adobades i un sabater. Tots contribueixen amb diversos materials i alhora s'aprofita l'oportunitat de conèixer l'ofici. Prèviament s'han visionat alguns dels Minuts Lumière (Cinema en curs) realitzats per companys de l'institut sobre alguns d'aquests tallers. Els autors dels Minuts Lumière va a l'aula d'acollida per explicar-los les peces.
http://blocsenresidencia.bcn.cat/milaifontanals1415/?p=413
Per tal de recol·lectar la diversitat de materials que permetran generar obra, es fa una recerca de diversos tallers del barri del Raval. En diverses sortides, es visita el taller d'un vidrier (que dóna trossos de vidres de diferents colors i textures), una impremta (que dóna peces de plom, així com cartrons i paper), un sabater (que dóna una forma de sabata) i un taller de pells adobades (que dóna tires de cuir de diferents colors i gruixos).

 

LES PECES PER A LA INSTAL·LACIÓ

El fet de tenir materials per treballar i un taller propi genera una dinàmica de treball creatiu força autònoma, en què el creador va donant punts de partida per tal que els alumnes generin diferents peces. Va prenent força la idea de fer una instal·lació que, a partir d'aquests elements diversos, sigui un conjunt que es concebi com una unitat. L'univers dels materials propis a l'institut es juxtaposa als materials dels tallers del barri, cosa que genera multiplicitat de formalitzacions.

EL RÈTOL DE L'INSTITUT

Al llarg de la residència, tot el procés s'ha construït a partir de dos grans eixos: les paraules clau i els materials de rebuig. Amb això, Jordi Mitjà s'adona que el rètol de l'institut diu “Instituto Nacional de Bachillerato Milà y Fontanals”, i proposa fer-hi una intervenció, una reflexió sobre aquesta institució educativa, que alhora generarà uns materials de rebuig: unes lletres, unes paraules, que constituiran una peça nova per a la instal·lació.

EXPOSICIÓ. PRESENTACIÓ I VISITES ALS COMPANYS

L'exposició es presenta a l'espai de la Capella de l'Institut Milà i Fontanals. Es munten totes les peces de la instal·lació en mobiliari expositiu generat també pels mateixos alumnes a partir de mobiliari del centre i materials de rebuig.

Els alumnes de l'aula i Jordi Mitjà fan la presentació davant de professors, familiars i altres visitants. En dies posteriors a la presentació, els alumnes de l'aula d'acollida fan visites per a tots els alumnes de primer i segon del centre.

LA PUBLICACIÓ

El llibre Paraules clau és un intent d'aglutinar tot el procés, tot el registre i tota l'experiència de la residència. La publicació es presenta conjuntament amb la instal·lació artística el dia de la inauguració final.