Jordi Ferreiro EN RESiDÈNCiA a l'Institut Jaume Balmes

El projecte que es durà a terme durant la 12a edició d’EN RESiDÈNCiA (2020-2021) a l’Institut Jaume Balmes es construeix al voltant del 175è aniversari del centre i la seva història com un dels primers instituts de secundària públics de la ciutat de Barcelona i de Catalunya.

En un curs escolar de molta incertesa i reformulació com es preveu aquest 2020-2021, el projecte que volem desenvolupar amb l’Institut Jaume Balmes, pretén treballar a través de la història del centre educatiu, el passat, present i futur de l’educació a Catalunya, i donar resposta a algunes de les preguntes següents: Quina és la funció de l’escola en temps de confinament? Pot ser l’educació una activitat col·lectiva encara que estem separats en la distància? Podem trobar altres maneres de compartir i socialitzar a través de les arts? Pot el pensament contemporani ser un espai per imaginar un futur postcovid?

El treball de Jordi Ferreiro es desenvolupa principalment en forma d’intervencions artístiques en els engranatges de les institucions educatives (com per exemple museus i escoles). Aquesta pràctica artística en la confluència entre les arts i la mediació vol establir un escenari de recerca on la institució, alumnes, equip de mediació i l’artista treballin plegats a través de metodologies performatives i horitzontals per generar un espai de reflexió conjunta.

/

Els processos de creació i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA