João Lima EN RESiDÈNCiA a l'Institut Bernat Metge

Els processos i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA, que s’activarà durant el mes d’octubre de 2019.