Joan Colomo EN RESiDÈNCiA a l'Institut Maria Espinalt

Fàbrica de hits

Fàbrica de hits

Des dels primers mesos de la residència, el creador va anar articulant una forma de treball en què els alumnes componien per grups creacions en format cançó, a partir d’un tema proposat o que els interessés especialment —des de Halloween o el Nadal, fins al feminisme o el rebuig a les drogues—. Els estudiants esbossaven una lletra i una melodia, i el Joan, amb l’ajuda de l’ordinador, n’enregistrava les veus i consensuava amb ells l’estructura i els elements d’instrumentació que requeria la peça. De tot aquest corpus de cançons i aquest mètode de treball va sorgir la idea de presentar una part d’aquest repertori en un recull que duria el títol de Fàbrica de hits. Amb la voluntat que a la presentació es respirés un ambient plenament musical, es va optar per fer-la a la Sala Vol del Poblenou, una sala de concerts que gestiona la cooperativa L’Afluent i que el grup ja havia visitat per fer-hi un petit assaig a l’escenari uns mesos enrere. La data escollida per a la presentació final va ser el 14 de maig.

Presentació

14 de maig de 2019, Sala Vol.

El dia de la presentació, la Sala Vol era força plena, tant de pares com d’alumnes de l’institut. Un cartell que anunciava el concert, amb l’estètica pròpia de la sala, rebia el públic tot just passada la porta d’entrada. Fàbrica de hits va ser un espectacle híbrid, s’hi van poder sentir algunes de les cançons enregistrades durant l’any, interpretacions en directe d’altres peces i explicacions dels alumnes sobre alguns dels processos abordats durant tot el curs. Joan Colomo va conduir l’acte, fent valer el seu inconfusible estil de showman.