Isamit Morales EN RESiDÈNCiA a l'Institut Escola Trinitat Nova

En el seu projecte posarà en comú les històries de migració i desplaçament que probablement compartirà amb l’alumnat. Els convidarà a repensar i construir claus de lectura cap a la noció de pertinença (o no pertinença) a espais geogràfics, el concepte de casa, origen, conversant i compartint històries biogràfiques i afectives per obrir el material sensible cap a narracions musicals o sonores.

Aquest procés de creació es podrà seguir al blog d’EN RESiDÈNCiA, que s’activarà durant el mes d’octubre de 2019.