Isabel Banal EN RESiDÈNCiA a l'Institut Barcelona - Congrés

Equipatges de mà i Amb fons blanc

Isabel Banal planteja una reflexió sobre la idea de càrrega, sobre el fet que tothom tragina coses d’un lloc a un altre. Es treballarà sobre les càrregues tant des del punt de vist material (allò que ens cal per viure, per necessitat o per pur consumisme) com des del metafòric (pensaments, vivències...).

L’artista partirà dels seus treballs de les figures carregades, una sèrie de personatges d’escaiola concebuts com una relectura de les figuretes del pessebre popular, on normalment apareixen dones i homes carregats amb diversos productes del treball agrícola i artesà. En aquest cas, els elements que porten al damunt són contenidors actuals: bosses de paper o de plàstic, caixa de cartró, bidó d’aigua, motxilla... Aquestes figures han format part d’una sèrie d’instal·lacions con Rumiant, Feix petit pel camí creix, Allez o Ascencioni.

A partir d’aquest referent i de la recerca, l’observació i l’anàlisi de l’entorn immediat dels alumnes es donarà forma a una instal·lació escultòrica. En el procés de creació, la fotografia i la documentació hi tindran un paper important.