Ileana Ortega EN RESiDÈNCiA a l'Institut Josep Comas i Solà

Ileana és una artista que pren l'escolta sensible com a punt de partida de la creació. Aquesta escolta es fa important en tres plans: l'escolta personal, l'escolta col·lectiva i l'escolta del context.

A partir d'escoltar-nos des del moviment podem despertar el nostre univers creatiu. Nodrim l'escolta col·lectiva amb dinàmiques grupals i jocs de circ. I és el collage la tècnica que ens permet teixir diàlegs entre el nostre univers personal i col·lectiu enfront del context.

A EN RESiDÈNCiA es partirà de jocs i dinàmiques de moviment com la dansa “contact”, els “portés” acrobàtics i jocs escènics d'improvisació; es despertarà l'escolta sensible per enfortir la col·lectivitat, despertar l'escolta personal i crear empatia amb el grup. Per reconèixer les eines de moviment que podem utilitzar en escena es tractaran els principis de la manipulació d'objectes i la comprensió de les mecàniques corporals que ajudin a descobrir les capacitats físiques i els interessos de moviment de cada participant. Finalment, es proposarà el treball a partir de collages per trobar les temàtiques i/o estètiques que són d'interès individual i col·lectiu.