Helena Tornero EN RESiDÈNCiA a l'Institut Vila de Gràcia

ACCIONS VINCULANTS A LA RESIDÈNCIA

Al llarg de la residència s'organitzen diverses activitats que involucren diferents companyies i teatres:

29 d'octubre de 2013 
Visita a la Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia per conèixer un teatre de dimensions petites des de dins.

18 de març de 2014 
Visita al Teatre Nacional de Catalunya per conèixer un teatre de dimensions grans des de dins.

25 de març de 2014 
Assistència a un assaig de l'obra El pes del plom, d'Aleix Fauró i Isis Martín, al local d'assaig de la companyia La Virgueria.

8 de maig de 2014 
Assistència a una funció de l'obra El pes del plom, d'Aleix Fauró i Isis Martín, a la Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia.