Gerda Kochanska EN RESiDÈNCiA a l'Institut Doctor Puigvert

Gerda Kochanska s'interessa pels episodis de ruptura del flux de la normalitat, aquells moments on passa una cosa imprevisible que desvetlla la presència de l'estructura cultural, política, social, etc. amagada sota les normes d'acció i interacció que dirigeixen, sense donar-nos compte, els nostres hàbits. D'aquí escull elements que són biaixos mínims que desvirtuen el que es dona i desvetllen una convenció.

Les seves peces són el resultat de l'anàlisi d'alguns moments d'interrupció, són registres d'accions en què el seu cos permet assimilar la informació que comporten i en què un mer gest motor es transforma en un gest relacional. Creu que cada acció és una decisió i el procés de materialitzar les decisions potencia la visualització de les connexions i relacions entre objectes i conceptes facilitant-ne la comprensió.

Gerda proposa obrir un procés d'experimentació partint de l'observació del context propi dels alumnes per tal de trobar els petits moments d'interrupció, petits moments d'inconveniència, per analitzar i desplegar els elements mínims amb les relacions i situar la presència i el rol del factor humà.

La paraula inconveniència té una connotació negativa, suggereix un obstacle i un esforç addicional i imprevist, una interrupció desfavorable per assolir un objectiu. L'expressió factor humà s'interpreta com una ruptura d'un esquema de conducta provocada involuntàriament per un error inadvertit de l'home responsable de la seva aplicació. Aquesta tensió cap a allò imprevisible i singular que sorgeix de la coincidència de tots dos presenta, per la seva condició d'existir en una ambigüitat constitutiva, una oportunitat irrenunciable de reedició de les regles.