Eulàlia Rovira EN RESiDÈNCiA a l'Institut Caterina Albert

Presentació i formulació del punt de partida

A les primeres sessions de coneixença, Eulàlia Rovira proposa al grup d'alumnes el punt de partida per a la recerca: una reflexió sobre l'espai I la relació entre els peus i el terra, des d'ara però també al llarg de la història. Alhora, la proposta és multidisciplinar: implica treballar la qüestió des de vessants molt diversos, des del més historicista a partir d'imatges d'arxiu i documents històrics com cròniques de diaris o vinyetes satíriques, fins a la recerca d'imatges de creacions contemporànies, l'escriptura de textos propis, la pràctica de la performance o fins i tot també l'escultura.

Referents i llibretes

Al llarg de tot el procés, les imatges són part important per la creació. També els referents artístics contemporanis que d'una manera o altra han tractat aquesta qüestió. Després dels visionats, les imatges s'incoporen a la llibreta per tenir un treball reflexiu sostingut al llarg de tot el procés.

Petits projectes sobre les superfícies a l'institut

Proposta de petites intervencions a l'institut que posin en joc algunes de les qüestions comentades al llarg dels primers mesos: intervenció i alteració de superfícies, passos elevats, etc. Es creen projectes fent petits fotomuntatges o collages.

Paraules clau, escriptura i lectura en veu alta

El text és un element important en el procés de treball i és per aquest motiu que sovint s'omplen pissarres amb paraules clau vinculades amb els eixos de treball, que són punts de partida per a la creació de textos. Alhora, aquests textos es llegeixen en veu alta i amb microfonia, jugant amb diferents elements com la posició del cos, la situació en l'espai, el to de veu, per anar treballant la performativitat de les lectures.

Construcció d'un edifici: primera pedra i coronació

Recerques fotogràfiques sobre la construcció d'un edifici: els fonaments, la primer apedra, la coronació. Recerca sobre fotografies d'arxiu sobre la col·locació de la primera pedra de l'edifici de l'institut. Exploracions fotogràfiques i breus exercicis al voltant del propi institut, especulant de quina manera podríem atravessar les superfícies i els límits dels edificis. Pensar les capes sobre les quals s'erigeix la ciutat.

Dibuixar peus, pensar sobre sabates amb collage

Els peus ens sustenten: són la base del nostre cos. Ens hi hem fixat mai? Dibuix al natural dels peus i inici de la recerca sobre sabates i com aquestes ens han separat del terra al llarg de les diferents èpoques. Collages i escriptura de textos.

Recerques sobre sabates (història de la indumentària) i sobre paviments (materials i arts decoratives.

Sessió al Centre de Documentació del Museu del Disseny per recercar en el fons bibliogràfic llibres amb imatges de la història del calçat i també dels paviments. En aquestes recerques, selecció i reprografia dels materials que es consideren més interessants per anar incrementant el fons d'imatges. Les impressions de les imatges es van col·locant en un mural a l'aula, en el qual es generen noves relacions i vincles.

Un espectacle de dansa i una acció

Espectacle dins de la QUinzena de Dansa Metropolitana al Centre Cívic Fort Pienc: 'Antes que todos lo sepan' de Paula Serrano, en una assaig obert i diàleg posterior. La sessió, compartida amb altres grups d'alumnes EN RESiDÈNCiA obre una reflexió: què passa quan prescindim de la vista? Com ens modifica aquest fet? Al sortir de l'assaig, es realitzen alguns exercicis al carrer en què es posa en joc aquesta qüestió.

Seqüència d'imatges per preparar la sessió de professors: i si fem una performance?

Posar juntes totes les imatges acumulades al llarg del proces, també algun fragment de text, i d'altres noves que hem generat. Triar-les i ordenar-les. Podem fer una seqüència amb les imatges per explicar les nostres reflexions, per generar preguntes? Aquest és el punt de partida per a la sessió de professorat, que esdevé una performance on-line.

Crear una estructura que ens separi del terra

El projecte final inicia amb la concepció d'una tarima modular de fusta que sigui escenari i escenografia, que permeti separar del terra i elevar els cossos cap amunt. Es decideixen la mida dels mòduls, el sistema constructiu i s'inicia el treball amb la fusta, el tall, l'ensamblatge de les peces i el muntatge de tots els mòduls.

Els altres elements: l'escultura i el text

Sobre de la tarima s'hi desplegaran altres elements: els cossos, el text i també unes escultures que faran presents les recerques i reflexions sobre el calçat, sobre els peus. Es generen diversos grups de trebal per anar avançant en paral·lel. Per al treball escultòric es compta amb la col·laboració de la ceramista Julieta Dentone i es parteix de les imatges de referència.

Primers assajos: veu i cos

Un cop acabada l'estructura de fusta, s'inicia el treball corporal al damunt, s'investiguen i es treballen les possibilitats de moviment, etc. Alhora, es comença a treballar el text i la veu amb la microfonia, per modular la veu i la dicció  alhora que per anar organitzant tot el material textual en un guió, en diferents actes.

Guió final i assajos a MUHBA Oliva Artés

Dues sessions consecutives d'assaig a l'espai MUHBA Oliva Artés per acabar de donar forma a la performance, el text, els moviments en escena i la presentació. Es treballa per grupets, en el muntatge de l'escenografia, la col·locació de les escultures, la preparació de tot l'espai. També s'incoporen petites variacions en el text a partir dels nous assajos.

Presentació

La presentació de la performance es realitza el dia 3 de juny al MUHBA Oliva Artés. Es realitza la performance i seguirament s'estableix un diàleg amb el públic. Hi assisteix un nombrós públic, amb companys, familiars i professorat, així com persones relacionades amb el món de la cultura, la creació i l'educació.