Eulàlia Garcia Valls EN RESiDÈNCiA a l'Institut Escola Antaviana

Presentar-se i presentar la qüestió: el so

Les primeres sessions inicien amb preguntes sobre el so i silenci. També sobre sentir i escoltar... Es fa present amb les reflexions que els sons no es tenen en compte quan parlem del què 'hi ha' en un espai, però en canvi són molt determinants i sovint molt presents. També es posa de relleu la preponderància d'allò visual en relació a allò sonor.

Sortir per escoltar, sortir per registrar

Es fa una primera sortida per escoltar sons. És una sortida fins a la Torre del Baró, en la qual es passa per espais molt coneguts però que es descobreixen des d'un lloc totalment nou: l'escolta i l'atenció al so. Al finalitzar la sessió es reflexiona sobre la gran descoberta que ha suposat aquest recorregut. Al cap d'uns dies, es torna a fer la mateixa ruta per registrar alguns sons, amb gravadores i auriculars. La sortida permet registrar els sons que s'havien identificat, però també bucar-ne de nous o fins i tot crear-ne. Aquestes sortides per registrar sons s'aniran realitzant primer al barri ien un segon moment dins del centre educatiu.

Escoltar i descriure!

Potseriorment a les sessions de registre, sessions de descàrrega i ordenació dels arxius. També d'escolta i reflexió. Les llibretes són l'espai per a les reflexions escrites.

Preparar la sessió de professors amb els materials generats

Després d'haver realitzat un bon arxiu de registres, es decideix crear un itinerari sonor per l'institut en què els assistents passin per diferents punts. A cada punt, es podran escoltar uns sons, es comentaran i finalment s'escriuran sensacions, paraules associades i altres pensaments. Es presenta a tot el professorat del centre i també a l'alumnat, organitzat per torns.

Altres maneres: el dibuix i una visita a Hangar

S'organitzen dues sessions ben diferents per vincular el so amb allò visual, ja que fins al moment s'havia fet molt èmfasi en desplaçar allò visual. Una primera sessió d'escolta de sons per dibuixar i traçar en grans fulls de paper. Una segona sessió a Hangar que, alhora de conèixer i visitar els diferents espais de creació, es fa un taller amb l'Arnau Sala. Al taller es vincula el dibuix amb les 'ones' sonores i les distorsions que poden aplicar-se al so en el moment de l'edició.

Concebre un itinerari, nous equips de gravació i un col·laborador

El doble sentit que té el verb 'sentir' (auditivament i emocionalment) serà l'eix de la proposta final. Realitzar un itinerari sonor per proposar a l visitant i fer-lo 'sentir' sons i també  sensacions que el grup d'alumnes vincula amb el propi institut. Així, es fan unes sessions per concebre i ordenar aquests diferents entorns sonors alhora que es comença a col·laborar amb el tècnic sonor Adrià Martí Comas. A partir del croquis de l'Espai 2 de la Galeria Àngels Barcelona (on s'acaba presentant el projecte final) es dissenya la seqüenciació dels sons.També es fan petites sessions de gravació per complementar sons que manquen en l'itinerari concebut.

Muntar i instal·lar

La setmana prèvia a la presentació es dedica al muntatge de tota la instal·lació sonora. A partir de l'esbós que han fet l'Eulàlia Garcia Valls i l'Arnau Martí Comas, el grup d'alumnes comenta, modifica, modula. Un cop tancada la distribuició a l'espai, es realitza pròpiament el muntatge a sala dels altaveus i de noves gravadores que enregistraran el so dels dies que la instal·lació estarà oberta al públic.