Eulàlia Garcia Valls EN RESiDÈNCiA a l'Institut Escola Antaviana

En lloc de començar a crear partint d’una eina formal (com pot ser l’escultura o els processos sonors), proposa iniciar el procés partint de quines són les preguntes que podem fer-li al nostre context per replantejar-lo, posar-lo en dubte, per poder-lo transformar. Aquesta pràctica parteix de preguntar per què les coses són com són.

Iniciar aquest qüestionament a partir de l’espai: observant i analitzant el que ens envolta per poder entendre quines estructures i jerarquies de poder el componen. Un altre tema que té molt a veure amb l’espai és la percepció de la temporalitat, sobre la possibilitat de jugar amb el temps com a element d’aquest espai per transformar i sobretot qüestionar-nos com vivim el nostre dia a dia i com construïm la percepció de normalitat i realitat.

/

Els processos de creació i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA