Escarlata Circus EN RESiDÈNCiA a l'Institut Joan Salvat-Papasseit

“L@s Chul@s fan el seu circ”

CREACIÓ COL·LECTIVA
La creació artística col·lectiva té dos objectius paral·lels i interrelacionats: d’una banda la creació artística i, de l’altra, l’enfortiment dels vincles del col·lectiu. En aquest procés l’objectiu es desplaça de la producció al procés i de l’autoria a la col·laboració. Per tant, no és tan important el resultat final com la generació d’un llenguatge i un relat comuns. Per poder implicar tots els agents, és important posar molta atenció en l'escolta dels seus interessos, inquietuds, necessitats i complicitats. D’una banda, i per cohesionar el grup, es va crear una companyia de circ, L@s Chul@s, i de l’altra es va proposar un procés creatiu a partir de l’entorn proper, la platja de la Barceloneta. Per analitzar, incorporar i traduir a llenguatges corporals i circenses les impressions sobre l’entorn, es va fer servir la tècnica dadaista del cut-up. Finalment, i amb tots els elements apresos i les reflexions fetes, es va fer una mostra del procés creatiu.

Mostra
Es va fer una tria dels elements circenses, de les accions i la seva temporalització. Es va reflexionar sobre l’espai escènic, els vestuaris i la relació amb el públic. Finalment es van distribuir els rols i les tasques per  dur a terme la mostra.
La mostra va constar de dues parts, una primera de presentació dels aprenentatges tècnics i una segona de projecció d’un audiovisual amb reflexions sobre el procés.