Emma Villavecchia i Maria Soberón EN RESiDÈNCiA a l'Institut Teresa Pàmies

Partirem, entre d'altres llocs, de l'experiència compartida al llarg del procés d'investigació i creació del projecte Rítmia (2019-2022), que s'aproxima a la temàtica del ritme des de tres vessants: sensorial, poètica i geomètrica.