Elena Blesa i Todo por la Praxis EN RESiDÈNCiA a l'Institut Joan Salvat-Papasseit

L’objectiu d’aquesta residència és construir col·lectivament un dispositiu/aparell per prendre, de manera festiva, l’espai públic de la Barceloneta, un barri afectat pel turisme i la gentrificació. Això permetria a les estudiants recuperar l’espai de carrer que es troba en l’entorn del seu institut.

El nostre punt de partida és el treball que Todo por la Praxis i Elena Blesa venim realitzant des del 2020 sobre els missatges que ocupen els carrers des d’allò oral i textual; i sobre com aquests representen un relat social i polític del context que viuen determinats barris. Per aquest nou projecte pretenem incorporar allò sonor i musical per donar continuïtat a aquesta investigació i producció d’obra. En aquest sentit, la música serà abordada com a lloc d’enunciació de les estudiants i com a  espai de col·lectivització i eix de tensió a l’espai públic.

L’àmbit territorial a treballar seran la Barceloneta, l’espai que envolta el centre educatiu, i l’eix Rambla Sud i Raval Sud, com a espais de continuïtat, potenciant així una major apertura i diàleg amb el barri.

Metodològicament, buscarem generar un procés de creació col·lectiva des de la negociació i la pedagogia crítica, configurant un equip de treball actiu amb el professorat i les estudiants. Volem accionar la pràctica col·laborativa com a via de construcció de coneixements, que s’aniran agenciant a partir d’unes maneres de fer que facin visible allò que es vol aprendre en comú.

A més, ens interessa la connexió amb el museu [el MACBA], no només des d’una possible aproximació al seu contingut expositiu o d’arxiu –que, igualment,  visitarem en algun moment del projecte- , sinó també per revisar si hi ha material emmagatzemat d’altres projectes que pugui ser reutilitzat per a aquesta residència, amb una lògica de reducció i reutilització de materials.