Edu Comelles EN RESiDÈNCiA a l'Institut Pau Claris

L'ART SONOR: DESCOBRINT L'ÀMBIT DE TREBALL

La proposta d'Edu Comelles és una proposta d'art sonor. Per iniciar el descobriment de l'àmbit de treball es desenvolupen algunes sessions introductòries, ja sigui descobrint artistes i composicions sonores, ja sigui descrivint i llistant sons. També s'introdueix el treball amb els programes informàtics per treballar amb el so i se n'aprenen les accions bàsiques. 

CONSTRUCCIÓ D'UN MICRÒFON DE CONTACTE

Per tal que cada alumne tingui una eina pròpia de treball amb la qual pugui fer enregistraments i experimentar amb el so, es fan unes sessions en què els estudiants construeixen els micròfons de contacte amb què treballaran durant tot el procés. En les sessions posteriors els enregistraments es fan amb aquests micròfons.

PARTITURES VISUALS: INTERPRETACIÓ

Una seqüència de so pot ser representada visualment. També podem utilitzar un dibuix com a partitura visual per realitzar una interpretació sonora. Amb aquest punt de partida, els alumnes s'organitzen per grups per fer les seves interpretacions, que alhora seran enregistrades. La idea d'interpretar una peça sonora pren força com a possible culminació del procés.

SESSIÓ D'ESCOLTA

L'exploració del so i dels seus matisos i potencialitats expressives és una de les qüestions principals al llarg del procés. La descoberta de "l'escolta" va centrar una de les sessions: Edu Comelles va elaborar una petita peça amb dues copes de vidre per escoltar-la amb els ulls tancats. Seguidament van ser els alumnes els qui van experimentar generant diversos sons.

FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES

Visita a l'exposició Interval, organitzada per la Fundació Antoni Tàpies, dedicada a l'art sonor. Descoberta de peces sonores instal·lades en diversos emplaçaments de l'edifici, com també de partitures visuals per a peces sonores.

A LA RECERCA DE SONS

Una de les qüestions que es proposen des de l'inici de la residència és generar una biblioteca de sons prou potent i variada que sigui la base de l'obra final. Per aquest motiu s'emprèn una recerca de sons de diferents procedències (institut, carrer, casa, etc.) i alhora s'inicia també una recerca més experimental a partir del propi cos o de la provatura amb diferents materials. Així, en alguns moments es dediquen sessions a fer sons amb la boca, a pronunciar paraules amb els idiomes que es coneixen, a fer sons amb paper, fregant objectes, percudint-los, bufant-los... 

LES ARPES

Per tal d'incorporar sons de diversos orígens, sorgeix la idea de construir unes arpes gegants que sonen amb el vent, amb el frec o amb el pinçament de la corda. Es construeixen quatre arpes de dos metres de llargada amb quatre cordes de diferents gruixos cadascuna que produeixen diferents de sons. Al llarg d'algunes sessions es toquen les arpes i s'enregistren els sons.

TENSAR EL FIL

Les arpes són una nova via per experimentar amb el so. Sorgeix la idea d'experimentar amb la tensió d'un fil de niló que ocupi tot l'espai del gimnàs on es desenvolupen les sessions. D'aquest experiment sorgeix el títol del projecte, Tensar el fil. Finalment, i en la definició de la peça final, la interpretació en directe amb les arpes queda descartada, però els sons que s'hi han produït són presents al llarg de tota la seqüència final. 

PREPARANT LA INSTAL.LACIÓ I PRIMERA VISITA A LA SALA NOBLE

Per tal de pensar la instal.lació de la peça final es desenvolupa una sessió a la Sala Noble del Convent de Sant Agustí. D'aquesta sessió sorgeix la formalització de la peça i també es decideix la manera com s'activarà. D'una banda, s'incorporen elements provinents de l'institut (llibres i tamborets) i de l'altra un element del món sonor dels alumnes (els telèfons mòbils) a través dels quals començarà la peça.

MACBA I GALERIA ÀNGELS

La visita a Sound it bit de Tristan Perich a la Galeria Àngels és una ocasió per descobrir la feina d'un artista que treballa amb el codi i el so. Seguidament, la visita a la col.lecció del MACBA es fa a través d'una proposta específica, "Narratives ocultes. Una visita diferent a la col.lecció MACBA" a través del so: novament es tracta de traçar vincles entre el fet visual i el fet sonor.

CONVENT DE SANT AGUSTÍ

Un dels elements importants de la residència és el vincle amb un equipament cultural de proximitat a l'institut, el Convent de Sant Agustí, que, a part de ser un espai molt proper al centre, desenvolupa una programació que posa una atenció especial en les propostes d'art sonor. A més de poder-hi fer la presentació i de proporcionar tot el suport tècnic per a portar-la a terme, es duen a terme algunes sessions prèvies a la mateixa Sala Noble per tal d'imaginar com serà la peça final i de quina manera es formalitzarà en la presentació pública.

PRESENTACIÓ FINAL

La presentació final de la peça es fa a la Sala Noble del Convent de Sant Agustí. Es dedica una jornada la instal.lació de tot el material que conforma la peça, de manera que els alumnes prenen les decisions de muntatge. Aquest muntatge, concebut i assajat prèviament a l'institut, consisteix a incorporar elements propis del centre escolar (els llibres que conformen torres, i els tamborets de l'aula) que es distribueixen per la sala de manera que els altaveus quedin ben repartits. Alhora, la jornada també es dedica a fer el seguiment de la sonorització i l'assaig de la posada en funcionament, que consisteix a incorporar el so dels  telèfons mòbils com a preludi de l'obra, en una petita acció específica.

En el moment de la presentació pública, els alumnes juntament amb Edu Comelles expliquen els moments del procés de creació i presenten als assistents els diferents elements sonors incorporats a la instal.lació.