David Proto EN RESiDÈNCiA a l'Institut Bernat Metge

Primers dies: Presentacions, Espai públic i Art urbà (Setembre 2020)

Presentacions entre en David Proto, l’alumnat i docents de 2n d’ESO del Bernat Metge, i Experimentem amb l’ART, mitjançant una dinàmica/joc d’anàlisi de cultura visual.
Introducció a l'art i activisme, i objectiu de la residència.
Introducció, conflictes de l'espai públic i l'art urbà.
Ruta exterior per detectar, analitzar i reflexionar de forma col·lectiva les expressions artístiques del seu entorn urbà.

Enllaç al blog del projecte amb reflexions de l’alumnat:
https://blocsenresidencia.bcn.cat/bernatmetge2021/en-residencia-2020-21/

Taller Pixel Art (Octubre-Novembre 2020)

Durant aquests mesos s’ha treballat amb algunes de les problemàtiques contemporànies que més han preocupat: el canvi climàtic, el sexisme, els estereotips de gènere i els conflictes socials derivats de l’actual situació de pandèmia global.
Després de realitzar algunes sessions d’investigació i debat, s’ha decidit passar a l’acció i fer una intervenció de Street art. Entre diferents tècniques d’art urbà, finalment s’ha decidit basar-se en l’estil gràfic dels videojocs de 8 bits o també conegut com a Pixelart.

Enllaç al blog del projecte sobre aquesta acció:
https://blocsenresidencia.bcn.cat/bernatmetge2021/street-art-pixel/

Enllaç al vídeo de la primera acció Street Art Pixel:
https://youtu.be/RN87KMo3jZo

Segona acció Pixel Art a l’Institut (Novembre-Desembre 2020)

Durant aquestes setmanes s’ha compartit i posat en comú l’acció de Street Art anterior, també s’han continuat explorant els temes d’interès posant l’èmfasi en les problemàtiques del sexisme i els estereotips de gènere. Desprès d’alguns debats, s’ha decidit desplegar una nova intervenció efímera, en aquest cas, sobre una de les portes d’accés de l’Institut Bernat Metge, reflexionant des d’una perspectiva de gènere. Utilitzant Post-it de diversos colors com a material, s’ha realitzat una acció de major escala, passant del treball per petits grups o comissions a un treball col·lectiu.

Enllaç al blog del projecte amb les valoracions de l’alumnat:
https://blocsenresidencia.bcn.cat/bernatmetge2021/reflexions-de-lalumnat/

Construcció de identitat col·lectiva (Gener-Febrer 2021)

Entre aquests mesos travessats per un confinament, es realitzen sessions de treball entre la presencialitat i la virtualitat, a la recerca d’una identitat col·lectiva que representi, d’una manera o d’una altra, amb més o menys intensitat, cadascuna de les persones implicades en el procés de creació (alumnes, docents, artista i mediadora). La pluja d’idees com estratègia per definir un nom, es troba entre altres accions i dinàmiques participatives que ajuden a concretar objectius comuns.

Sessió de contaminació (17 de febrer del 2021)

Es comparteixen aprenentatges entorn al projecte, a mig camí del procés de creació, amb docents d’ESO del centre educatiu i responsables del programa EN RESiDÈNCiA.
Presentació oficial del col·lectiu Bernart.

Enllaç al blog del projecte sobre aquesta acció:
https://blocsenresidencia.bcn.cat/bernatmetge2021/video-presentacio-oficial-del-collectiu-bernart/

BERNART COL·LECTIU: Primeres accions (Març 2021)

Durant aquest mes s’han realitzat accions a l’espai públic per donar-se a conèixer, explorant preocupacions i necessitats de les veïnes que habiten el barri de La Verneda i La Pau. Mitjançant entrevistes a les persones que habiten aquest territori, s’han detectat problemàtiques relacionades amb la violència i la sensació de falta de seguretat.

A l’aula, el col·lectiu ha participat en un taller de disseny gràfic, coneixent algunes tècniques d’impremta, treballant amb serigrafies i creant segells d’estampació de cara a les següents accions. Aspectes que tenen a veure amb la construcció d’una identitat col·lectiva.

Enllaç al blog del projecte sobre aquestes accions:
https://blocsenresidencia.bcn.cat/bernatmetge2021/primeres-accions-de-bernartcollectiu/

Mapeig d’espais i Estratègies d’activisme urbà (Abril-Maig 2021)

Durant aquests mesos s’ha continuat treballant entorn a les preocupacions detectades entre les alumnes del Bernat Metge i les veïnes del barri: medi ambient i violència. També s’han explorat possibles espais on desplegar intervencions artístiques, a la recerca de murs i mobiliari urbà, amb la voluntat de fer visibles les problemàtiques des d’un altre lloc, generant nous significats a l’espai públic, activant la reflexió i desarticular i revertir l’origen d’aquestes des d’una resposta col·lectiva.

BERNART COL·LECTIU: Preparatoris de la Presentació pública (Maig-Juny 2021)

Dies abans de la presentació pública del projecte, el col·lectiu Bernart defineix com s’imagina les properes accions a l’espai públic:

 • Asunto: Distrito de Sant Martí
  Exposición de hechos y razones: Lloc: Plaça de la Palmera de Sant Martí.
  Superfície: les tres estructures cilíndriques que estan situades al centre de la plaça.
  Dia: 18 de maig - 1 de juny 2021
  Temps necessari: 6 hores
  Motiu del mural: La intervenció artística es durà a terme per un grup d'alumnes de l'Institut Bernat Metge en el marc del programa EN RESiDÈNCiA impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona. https://www.enresidencia.org/
  Petición: Farem servir la superfície d'aquestes estructures cilíndriques per afegir informació relacionada amb els efectes de la contaminació i del canvi climàtic.
  Principalment els materials que farem servir seran vinil adhesiu i pintura en esprai.
   
 • Asunto : Distrito de Sant Martí
  Exposición de hechos y razones: Lloc: Plaça de la Verneda, 08020
  Superfície: Les dos estructures cilíndriques que estan situades a la plaça.
  Dia: 18 de maig - 1 de juny 2021
  Temps necessari: 5 hores
  Motiu del mural: La intervenció artística es durà a terme per un grup d'alumnes de l'Institut Bernat Metge en el marc de el programa EN RESiDÈNCiA impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona.
  Petición: Farem servir la superfície d'aquestes estructures cilíndriques per afegir una obra gràfica que parla sobre la violència i la discriminació.
  Principalment els materials que farem servir seran vinil adhesiu, pintura en esprai y paper imprès.

  ***Dades extretes dels permisos realitzats per pintar un mural a la via pública