David Proto EN RESiDÈNCiA a l'Institut Bernat Metge

Els projectes de David Proto neixen d’un malestar que requereix una resposta col·lectiva capaç de destensar, desarticular o revertir l’origen de la problemàtica. El seu treball gira entorn d’espais de conflicte relacionats amb les maneres d’exercir el poder, la vigilància, la biopolítica, les formes de governança, les economies alternatives, la llibertat d’expressió o la justícia social.

La resolució de conflictes socials o culturals a través de l’art necessita un procés de treball transversal entre disciplines. L’humor, la ficció i els mass media (mitjà de comunicació de massa) són maneres de construir narracions que l’artivisme s’apropia per generar discursos seductors i amb una posició crítica.

Aquest tipus de projectes són capaços de transformar no només l’agenda política o social, sinó també la vida de les persones implicades en aquesta mena d’experiències col·lectives.

Desplegar aquest tipus de pràctiques artístiques amb l’alumnat d’un institut suposa un repte i punt de partida per a la creació d’un col·lectiu d’intervenció creativa.

Explorant diferents tàctiques i estratègies de l’activisme creatiu, es treballarà en una estratègia que tingui com a objectiu visibilitzar, denunciar o resoldre un conflicte social o polític que afecti directament el col·lectiu.

/

Els processos de creació i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA