David Espinosa EN RESiDÈNCiA a l'Institut Bernat Metge

Treballarem al voltant de la idea de representació i ruptura dels límits de la teatralitat, qüestionant el fet escènic i alterant l’equació dels elements que la componen. Mantenint un esperit crític, carregat d'ironia, sobre la societat i el món de l'art, tractarem en la creació de desenvolupar un joc formal que sorprengui l'espectador i el faci partícip en el visionat de l'obra, exposant amb cruesa els mecanismes i plantejaments del treball.

Investigarem la creació de significat a través de la relació entre la forma, la llum i el so, jugant amb objectes i materials i l'ombra que produeixen, amb l'objectiu de construir un còmic en viu: «La història d'un artista enmig d'una crisi creativa, que és ajudat per un grup d'adolescents a construir la seva obra de comiat.»