David Bestué EN RESiDÈNCiA a l'Institut Secretari Coloma

ACCIÓ VINCULANT: PRIMERA VISITA AL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA

Es duen a terme una sèrie d'activitats i sortides culturals que ajuden a centrar, contextualitzar i desenvolupar l'obra que David Bestué elabora en el context d'aquesta residència a l'Institut Secretari Coloma.

Primera visita al Museu Nacional d'Art de Catalunya (22/10/2013). L'objectiu és conèixer el museu per dins; a més de visitar la col·lecció d'art modern i l'exposició temporal Tàpies des de l'interior, es fa un recorregut per les oficines i per una de les reserves del museu.

EXPOSICIÓ D'EXERCICIS ARTÍSTICS

Exposició dels primers exercicis artístics fets pels estudiants (17/12/2013). David Bestué, d'acord amb el professor del grup, proposa als alumnes portar a terme un projecte personal que després formarà part d'una exposició a l'institut.

VISITA A HANGAR

La visita a Hangar (19/11/2013) permet conèixer un centre de producció artística, un lloc vinculat al treball de creació de David Bestué on els alumnes coneixen altres creadors en el seu medi de treball.

SEGONA VISITA AL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA

Visita a les reserves d'escultura del Museu Nacional d'Art de Catalunya (22/4/2014). 
David Bestué presenta l'obra als alumnes i la relaciona amb les vint-i-una peces seleccionades de les reserves del museu.

PRESENTACIÓ PÚBLICA A L'INSTITUT

Presentació pública de la residència a l'Institut Secretaria Coloma. L'11 de juny de 2014 a les 19 hores es fa la presentació pública. Hi assisteixen els alumnes, docents i familiars, i també els representants de l'ICUB i del Consorci d'Educació de Barcelona, i les dues mediadores del MNAC. Alumnes i professores expliquen com ha estat l'experiència i el creador David Bestué revela el significat de l'obra 21 objectes. Al final es fa un piscolabis que permet comentar l'experiència amb els familiars presents.