Curro Claret EN RESiDÈNCiA a l'Institut Joan Brossa

Tot i existir una percepció força establerta de col·locar el disseny com una disciplina centrada principalment al servei d'uns interessos purament comercials, són moltes les pràctiques que busquen maneres de respondre als problemes i reptes de la societat i que no sempre passen per les lògiques de mercat.

A partir de l'entorn més proper a l'institut, cercarem persones i col·lectius que viuen al barri, investigarem quins graus de convivència s'estableixen entre ells i ens fixarem especialment en aquells que es trobin en la situació més aïllada i vulnerable. Amb ells explorarem i proposarem diferents accions, instruments i artefactes (dissenys) per estimular i facilitar maneres de relacionar-nos i que puguin anar més enllà del seu estat actual.